TU เปลี่ยนชื่อ “สงขลาแคนนิ่ง” เป็น “ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น” รองรับธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง

TU เปลี่ยนชื่อบริษัทในเครือ “สงขลาแคนนิ่ง” เป็น “ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น” เพื่อสนับสนุนธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงโตแกร่งในอนาคต


นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TU ประกาศเปลี่ยนชื่อบริษัทในเครือ “บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน) เป็น บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) การดำเนินธุรกิจภายใต้ ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น เป็นผลมาจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความแข็งแกร่งให้กับการเติบโตของไทยยูเนี่ยน

โดยจะเห็นได้จากผลประกอบการของบริษัทในไตรมาส 2 ที่ธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงเติบโตขึ้นอย่างมาก เนื่องจากในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ผู้คนได้ใช้เวลาอยู่บ้านกับสัตว์เลี้ยงมากขึ้น”

นอกจากนี้ ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จะเป็นฐานการผลิตที่สำคัญของกลุ่มธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง สำหรับส่วนของสายการผลิตอาหารอื่นๆ ที่นอกเหนือจากอาหารสัตว์เลี้ยง จะย้ายการผลิตไปยังโรงงานอื่นๆ ของไทยยูเนี่ยน

อีกทั้งเพื่อสนับสนุนการเติบโตในอนาคตของกลุ่มธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง ไทยยูเนี่ยนได้มีการปรับแผนงานใหม่ที่นำนวัตกรรมเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์ของเรา โดย Global PetCare Innovation (GPCI) และ Global Innovation Center (GIC) หรือศูนย์นวัตกรรมไทยยูเนี่ยนจะมีภารกิจสำคัญคือพัฒนานวัตกรรมและตรวจสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ของเรา โดยมีเป้าหมายในการสร้างสุขภาพที่ดีและอายุขัยที่ยืนยาวให้กับสัตว์เลี้ยง”

 

Back to top button