TRC คว้างาน “ก่อสร้างคลังเก็บน้ำมัน” 2 โครงการ มูลค่า 303 ล้านบาท

TRC คว้างาน "ก่อสร้างคลังเก็บน้ำมัน" 2 โครงการ ของ "แพนเอเชีย สตอเรจฯ" มูลค่า 303 ล้านบาท


บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRC แจ้งว่า บริษัทฯรับงานโครงการใหม่ 2 โครงการ ของบริษัท แพนเอเชีย สตอเรจแอนด์เทอร์มินัล จํากัด ประกอบด้วย 1.โครงการก่อสร้างงานเชื่อมประกอบและติดตั้งถังเก็บน้ำมัน คลังเพชรบุรี ขนาด 50,000 ตัน จำนวน 4 ถัง ในจังหวัดเพชรบุรี มูลค่างาน 186.29 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี และ 2. โครงการก่อสร้างงานเชื่อมประกอบและติดตั้งถังเก็บน้ำมัน คลังบางประกง ขนาด 10,000 ตัน 5,000 ตัน และ 2,000 ตัน จำนวน 20 ถัง ในจังหวัดฉะเชิงเทรา มูลค่า 116.43 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี

Back to top button