ADVANC รายได้อินเทอร์เน็ตบ้านพุ่ง! ดันงบไตรมาส 3 กำไรแตะ 6.37 พันลบ.

ADVANC รายได้อินเทอร์เน็ตบ้านพุ่ง! ดันงบไตรมาส 3 กำไรแตะ 6.37 พันลบ. ส่วน 9 เดือนทะลุ 2 หมื่นลบ.


บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ดังนี้

โดยรายได้ในไตรมาส 3/2564 เอไอเอสมีรายได้รวม 42,377 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 เทียบกับปีก่อน จากการเติบโตที่แข็งแกร่งของธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้านและธุรกิจบริการลูกค้าองค์กร แต่ลดลงร้อยละ 0.9 เทียบกับปีก่อน จากยอดขายเครื่องมือถือที่ลดลง เนื่องจากมาตรการปิดเมืองซึ่งกระทบช่องทางจัดจำหน่าย

อย่างไรก็ตามไตรมาส 3/2564 แม้ว่าช่องทางจัดจำหน่ายจะปิดเป็นเวลาสองเดือน (ก.ค.-ส.ค.) เนื่องจากมาตรการการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด จำนวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เพิ่มขึ้นเป็น 43.7 ล้านเลขหมาย โดยมีจำนวนผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นสุทธิ 424,200 เลขหมายในไตรมาสนี้ปัจจัยหนุนมาจากช่องทางออนไลน์ การเสนอขายทางโทรศัพท์ (tele sales) และการเปิดศูนย์บริการลูกค้าชั่วคราวนอกพื้นที่ห้าง ซึ่งมีบทบาทสำคัญทั้งในด้านงานขายและการบริการ ในส่วนของฐานลูกค้าระบบเติมเงินยังคงเพิ่มขึ้นด้วยจำนวนผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นสุทธิ134,400 เลขหมาย

ด้านฐานลูกค้าระบบรายเดือนเติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยเพิ่มขึ้นสุทธิ289,800 เลขหมาย มีสาเหตุหลักจากการย้ายบริการจากระบบเติมเงินไปยังรายเดือน เนื่องจากการรับรู้ของลูกค้าที่ดีเกี่ยวกับบริการ 5G โดยภาพรวมระดับ ARPU เฉลี่ยอยู่ที่223 บาท/เลขหมาย/เดือน ลดลงร้อยละ 5.9 จากปีก่อน และร้อยละ 0.6 จากไตรมาสก่อน เนื่องจากการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคที่อ่อนตัว

นอกจากนี้เอไอเอส ไฟเบอร์มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีจำนวนผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นสุทธิ 133,000 ราย ในไตรมาส 3/2564 ความต้องการอินเทอร์เน็ตบ้านที่เพิ่มขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดได้ผลักดันการเติบโตของจำนวนผู้ใช้บริการเอไอเอส ไฟเบอร์สู่ 1,668,900 ราย ซึ่งเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่จำนวน 1.6 ล้านรายภายในสิ้นปีนี้ อย่างไรก็ตามการแข่งขันที่รุนแรงส่งผลให้ ARPU ลดลงร้อยละ 5.9 จากปีก่อนและร้อยละ -0.5 จากไตรมาสก่อน

Back to top button