หุ้นเด่น เทคนิคสวย – บล.เคจีไอ (ประเทศไทย)

หุ้นเด่น เทคนิคสวย - บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) ประจำวันที่ 3พ.ย.2564


CMC (1.71 บาท) สัญญาณ:ซื้อแนวรับ

เครื่องชี้:กลาง

แนะนำ:เก็งกำไรเร็ว

ความเห็น:แรงเหวี่ยง 1.81; ให้ขายตัดขาดทุนหากราคาต่ำกว่า 1.68

 

IND (1.91 บาท)

สัญญาณ:ซื้อแนวรับ

เครื่องชี้:  กลาง

แนะนำ:เก็งกำไรเร็ว

ความเห็น:แรงเหวี่ยง 1.99; ให้ขายตัดขาดทุนหากราคาต่ำกว่า 1.89

IND (1.91 บาท) สญญาณ ั : ซือแนวร Ê บั เครองช Éื ี: Ê กลาง แนะนาํ : เก็งกาไรเร ํ ว็ ความเห็น: แรงเหวÉียง 1.99; ให้ ขายตดขาดท ั นหาก ุ ราคาตÉากว ํ ่า 1.89

UKEM (2.50 บาท)

สัญญาณ:ซื้อแนวรับ

เครื่องชี้:กลาง

แนะนำ:เก็งกำไรเร็ว

ความเห็น:แรงเหวี่ยง 2.74; ให้ขายตัดขาดทุนหากราคาต่ำกว่า  2.44

 

Back to top button