Stocks of the Town – บล.กรุงศรี

หุ้นเทคนิคเด่นโดยบล.กรุงศรี ประจำวันที่ 23 พ.ย.64


KCE ราคาปิด 92.25 บาท 

แนวรับ 91.75 บาท แนวต้าน 93.50, 95.00 บาท

Cut loss 91.00 บาท 

กราฟเป็นทิศทางขาขึ้นและราคายืนเหนือเส้น EMA 10 วันต่อเนื่อง พร้อมกับเครื่องมือ MACD + RSI ชี้ขึ้นสนับสนุนทิศทาง

IRCP ราคาปิด 1.96 บาท

แนวรับ 1.94 บาท แนวต้าน 2.04, 2.20 บาท

Cut loss 1.90 บาท

กราฟกลับตัว U shape และราคายกตัวขึ้นเหนือเส้น EMA 10 วันต่อเนื่อง สอดคล้องกับ MACD + RSI ชี้ขึ้นเป็นสัญญาณเชิงบวก

Back to top button