EE เด้ง 8% หลังโชว์กำไรปี 64 พุ่งเฉียด 40 เท่า! รับรายได้โตทะลัก

EE เด้ง 8% หลังโชว์กำไรปี 64 พุ่งเฉียด 40 เท่าตัว แตะ 195 ลบ. รับรายได้โตทะลัก รวมถึงรายได้จากการกลับรายการประมาณการดอกเบี้ยจ่ายและกำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราคาหุ้น บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ EE ณ เวลา 11:17 น. อยู่ที่ระดับ 1.70 บาท บวก 0.12 บาท หรือ 7.59% สูงสุดที่ระดับ 1.72 บาท ต่ำสุดที่ระดับ 1.63 บาท ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 78.34 ล้านบาท

โดย EE รายงานผลการดำเนินงานปี 2564 มีกำไรสุทธิ 195.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 190.42 ล้านบาท หรือโตกว่า 3,823.69% จากปี 2563 มีกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 0.07 บาท เพิ่มขึ้นจากเดิม 0.0682 บาท ทำให้ปัจจุบันบริษัทมีค่า P/E เพียง 19 เท่า

ทั้งนี้ ในปี 2564 บริษัทฯมีรายได้รวม 204.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 199.04 ล้านบาท ซึ่งมาจากการขายพืชผลทางการเกษตรที่ทำร่วมกับเกษตรกรในจังหวัดต่างๆ จำนวน 4.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.09 ล้านบาท หรือ 35.75% และรายได้อื่น 200.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 197.95 ล้านบาท หรือ 8,249.29% ที่มาจากการกลับรายการประมาณการดอกเบี้ยจ่าย จำนวน 107.52 ล้านบาท หรือ 100%

ขณะที่บริษัทฯมีกำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จำนวน 90.57 ล้านบาท หรือ 100% เทียบกับปีก่อน โดยเป็นการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย รับรู้กำไรจากการขายเงินลงทุนจำนวน 2.84 ล้านบาท และขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม เอสเอสยูที ทั้งหมดให้แก่บริษัท อีสเทอร์น โคเจนเนอเรชั่น จำกัด ส่งผลให้รับรู้กำไรจำนวน 87.73 ล้านบาท และบริษัทฯยังมีกำไรจากการขายสินทรัพย์ที่หมดอายุการใช้งานแล้วให้แก่บุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทอีกจำนวน 1.56 ล้านบาท

โดยจากการปรับโครงสร้างธุรกิจของบริษัทฯที่จำหน่ายธุรกิจเดิมออก นำเงินรายได้เข้าลงทุนในธุรกิจใหม่คือกัญชง ณ ปัจจุบันบริษัทฯคาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้จากการลงทุนในโครงการ CW1 ภายในไตรมาสที่ 2/2565 โดยบริษัทฯจะทำธุรกิจกัญชงแบบครบวงจร ต้น-กลาง-ปลาย ขณะนี้ต้นน้ำกำลังอยู่ระหว่างการศึกษาเจรจาการลงทุนเพิ่มเติมในโครงการใหม่เพื่อมาสร้างศักยภาพและสร้างแหล่งรายได้ที่แข็งแกร่งมากขึ้น และมีแผนเร่งศึกษาในส่วนกลางน้ำ คาดว่าจะเห็นความชัดเจนภายในปี 2565

Back to top button