MILL รายได้ขายเหล็กพุ่ง! ดันกำไร Q1 โตแกร่ง 102% แตะ 110.41 ลบ.

MILL รายได้ขายเหล็กเส้นพุ่ง! ดันกำไร Q1/65 โตแกร่ง 102% แตะ 110.41 ลบ. จากช่วงเดียวกันปีก่อน 54.50 ลบ.


บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) หรือ MILL รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 1  สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 มีดังนี้

สำหรับไตรมาส 1 ของปี 2565 บริษัทมีรายได้ จากการขายและบริการอยู่ที่ 5,108 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อย ละ 62 โดยส่วนใหญ่มาจากปริมาณการขายเหล็กเส้น และเหล็กแท่งทรงยาวที่เพิ่มขึ้น กอปรกับราคาวัตถุดิบ ปรับตัวสูงขึ้น บริษัทจึงมีโอกาสในการทำกำไรจากการ ขายเหล็กแท่งทรงยาว เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต เหล็กเส้น

ในส่วนของต้นทุนขายและบริการอยู่ที่ 4,879 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 66 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้บริษัทมีกำไร ขั้นต้นอยู่ที่ 228 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 จากช่วง เดียวกันของปีก่อน

Back to top button