TPIPL ออกหุ้นกู้ 3.7 พันลบ. ชูดบ. 4.10% ขายนักลงทุน-สถาบัน 27-29 มิ.ย.นี้

TPIPL ออกหุ้นกู้มูลค่า 3.7 พันลบ. อายุ 5 ปี ชูอัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.10% ขายนักลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน ระหว่างวันที่ 27-29 มิ.ย.65 เล็งนำเงินไปชำระคืนหนี้ ฟาก “ทริสเรทติ้ง” จัดอันดับเชื่อถือ “BBB+” แนวโน้ม “Stable”


บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) หรือ TPIPL ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้บริษัท ครั้งที่ 1/2565 มูลค่าไม่เกิน 3,745 ล้านบาท อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.10% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

โดยเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน ระยะเวลาวันที่ 27-29 มิถุนายน 2565 ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMBT), บล.เอเซีย พลัส, บล.กรุงไทย, เอ็กซ์สปริง, บล.หยวนต้า (ประเทศไทย), บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย), บล.โนมูระ พัฒนสิน, บล.เคทีบีเอสที, บล.พาย, บล.ไอร่า, บล.เคจีไอ(ประเทศไทย), บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย), บล.ฟินันเซีย ไซรัส, และ บล.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์

ทั้งนี้ อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้อยู่ที่ “BBB+” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 โดยบริษัทจะนำเงินไปชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้ จำนวน 3,745 ล้านบาท ภายในเดือน สิงหาคม 2565

Back to top button