PYLON คว้างานเสาเข็มเจาะเพิ่ม 4 โครงการ

PYLON คว้างานเสาเข็มเจาะเพิ่ม 4 โครงการ มูลค่ารวม 184.84 ลบ.


บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) หรือ PYLON ระบุว่า บริษัทได้รับการยืนยันการจ้างงานก่อสร้างโครงการต่างๆ เพิ่มเติมจากที่แจ้งในครั้งก่อนจำนวนทั้งสิ้น 4 โครงการ รวมเป็นจำนวนเงิน 184,844,942.36 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) รายละเอียดดังนี้

1. โครงการ Chewathai Bangpho เป็นงานเสาเข็มเจาะสำหรับงานอาคาร ผู้ว่าจ้าง บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)

2. โครงการ Areeya Residence เป็นงานเสาเข็มเจาะ สำหรับงานอาคาร ผู้ว่าจ้าง บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

3. โครงการ EGAT Headquarters เป็นงานเสาเข็มเจาะ สำหรับงานอาคาร ผู้ว่าจ้างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

4. โครงการ Circle Sukhumvit 31 เป็นงานเสาเข็มเจาะประเภท Pile Wall สำหรับงานอาคาร ผู้ว่าจ้าง บริษัท เฟรเกรนท์ พร็อตเพอร์ตี้ จำกัด

Back to top button