MORE ราคาร่วงติดฟลอร์ 3 หลัง ตลท. ปลด SP วันแรก!

MORE ราคาร่วงติดฟลอร์ 3 หลัง ตลท. ปลดเครื่องหมาย SP วันแรก! โดยราคาหุ้น ณ เวลา 09:59 น. อยู่ที่ระดับ 0.96 บาท ลบ 0.41 บาท หรือ 29.93%


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้(21พ.ย.65) ราคาหุ้นบริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) หรือ MORE ณ เวลา 09:59 น. อยู่ที่ระดับ 0.96 บาท ลบ 0.41 บาท หรือ 29.93% โดยราคาหุ้นร่วงที่ระดับต่ำสุดของวัน(Floor) หลังตลาดปลดเครื่องหมาย SP วันนี้เป็นวันแรก ขณะเดียวกันราคาหุ้นวันนี้ร่วงติดฟอลร์เป็นครั้งที่ 3 หลังจากก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 10-11 พ.ย.65 ราคาหุ้นร่วงติดฟลอร์ 2 วันติด

โดยวันนี้(21พ.ย.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แจ้งปลดเครื่องหมาย SP บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) หรือ MORE ในวันที่ 21 พ.ย.65 เนื่องจากครบกำหนดขึ้นเครื่องหมาย SP เมื่อวันศุกร์ที่ 18 พ.ย.65

อนึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ หยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์ MORE ตั้งแต่เมื่อวันที่ 15-18 พ.ย.65 เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้พบว่า เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 (MORE ได้มีการซื้อขายที่ผิดปกติไปจากช่วงก่อนหน้าต่อมาเมื่อมีการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ MORE ของธุรกรรมที่ได้มีการซื้อขายในวันดังกล่าวเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565แม้ว่าสำนักหักบัญชีจะได้รับการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์จากบริษัทสมาชิกทุกรายที่มีภาระผูกพันตามธุรกรรมที่เกิดขึ้นในวันดังกล่าวครบถ้วน แต่ในส่วนของบริษัทสมาชิกบางรายได้พบการผิดนัดชำระหนี้ในจำนวนที่มีนัยสำคัญจากผู้ลงทุนที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการซื้อหลักทรัพย์ MOREที่ผิดปกติดังกล่าว

ด้วยเหตุผิดนัดดังกล่าวข้างต้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการหารือกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่ต้องสงสัย และได้รับคำแนะนำว่าการหยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์ MORE เป็นการชั่วคราวจะเป็นประโยชน์ต่อการรวบรวมข้อเท็จจริงของธุรกรรมเกี่ยวกับหลักทรัพย์ MORE ที่มีการซื้อขายอย่างผิดปกติอีกทั้ง การเปิดให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ MOREในขณะที่ยังไม่มีความชัดเจนของข้อเท็จจริงดังกล่าวซึ่งถือเป็นสาระสำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ MORE จะทำให้ผู้ลงทุนที่ซื้อขายโดยไม่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพออาจเกิดความเสียหายจากการซื้อขายได้ ดังนั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเห็นควรหยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์ MORE ตั้งแต่วันที่ 15-18 พฤศจิกายน 2565

Back to top button