ครม.วันนี้ รับทราบผล“ประธานสภา” – ติดตามคืบหน้าเรื่องสายสีเขียว

การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ สนง.เลขาธิการสภาฯ เตรียมรายงานผู้ได้รับตำแหน่ง ปธ.และรองปธ.สภาให้รับทราบ ขณะเดียวกันติดความคืบหน้าเจรจา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 6 ก.ค. 2566   พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุม โดยการประชุม ครม.วันนี้   โดยหลังจากที่มีการเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎร และมีการเลือกประธาน และรองประธานสภา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในวันนี้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จะนำรายชื่อผู้ดำรงตำแหน่ง ประธานและรองประธานสภาซึ่งจะทำหน้าที่ในการควบคุมการประชุมสภาหรือการทำงานฝ่านนิติบัญญัติมารายงานให้ ครม.ทราบ ประกอบไปด้วย

นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชาติ ประธานสภาผู้แทนราษฎร  นายปดิพัทธ์ สันติภาดา ส.ส.พิษณุโลก พรรคก้าวไกล รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 และ นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน ส.ส.เชียงราย พรรคเพื่อไทย รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2

สำหรับวาระเพื่อพิจารณา ที่น่าสนใจ ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ เสนอขออนุมัติงบกลาง สำหรับเบิกจ่ายโครงการติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณน้ำมันปาล์ม เพื่อบริหาร จัดการและควบคุมสต๊อกน้ำมันปาล์ม งวดที่ 3 และงวดสุดท้าย

กระทรวงมหาดไทย เตรียมรายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการ รถไฟฟ้าสายสีเขียว เข้ามายังที่ประชุมเพื่อพิจารณารับทราบ

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายงบกลาง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการควบคุมและจัดการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป (เพิ่มเติม)

กระทรวงอุตสาหกรรม เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มร้อน ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. …

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ….

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เสนอการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงการคลัง เสนอร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชกำหนดการแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อปฏิบัติตามความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับภาษีอากร พ.ศ.2566 กระทรวงมหาดไทย เสนอการนำที่ดินอันเป็น สาธารณะสมบัติของแผ่นดินสำหรับใช้เพื่อประโยชน์ ของแผ่นดินโดยเฉพาะมาใช้ในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก บริเวณหนองตาเหี่ยม ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

สำนักงาน คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (กพม.) เสนอการจำแนกประเภทหน่วยงานของรัฐในกำกับของฝ่ายบริหาร กรณีสำนักงาน คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ และ กพม.

Back to top button