ผู้เสียหาย STARK ยื่นหนังสือสภาวิชาชีพบัญชี ขอข้อมูลทางคดี

กลุ่มผู้เสียหาย จากหุ้นกู้ STARK รวมตัวยื่นหนังสือสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อขอให้ช่วยเหลือข้อมูลในเรื่องคดี


วันที่10 ส.ค. 2566   กลุ่มผู้เสียหายจากหุ้นกู้ของ บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  หรือ STARK   โดย กลุ่มจิตอาสา “ห้อง stark ตัวจริง” ได้ส่งตัวแทนกลุ่มเพื่อยื่นจดหมาย ต่อ นางภูษณา แจ่มแจ้ง ผู้อำนวยการสภาวิชาชีพบัญชี และ นางสาวรัตนาภรณ์ สุวรรณายิ่งยง หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการจรรยาบรรณ เพื่อขอข้อมูลตลอดจนความช่วยเหลือที่จะเป็นประโยชน์ต่องการฟ้องร้องในคดีหุ้นกู้ STARK

โดยตัวแทนผู้เสียหายคาดหวังจะได้รับ ความร่วมมือจากสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นกับตลาดทุนไทย

ทั้งนี้ กลุ่มห้อง STARK  ตัวจริง เป็นกลุ่มผู้เสียหายจากหุ้นกู้ STARK  ได้รวมตัวจิตอาสามาเพื่อขับเคลื่อนคดี แบบกลุ่ม หรือ class action โดย มี นายจิณณะ แย้มอ่วม เป็นทนายที่ปรึกษาในคดีนี้ ซึ่งล่าสุดทางกลุ่มได้มีการยื่นฟ้องต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้ วันที่ 3 สิงหาคม 2566

Back to top button