“ก้าวไกล” ยันไม่ยกมือให้ “เศรษฐา” เหตุขัดเจตจำนงประชาชน

"ชัยธวัช ตุลาธน" ยืนยัน “ก้าวไกล” ไม่ยกมือให้ "เศรษฐา" นั่งนายกเหตุเพราะขัดเจตจำนงพี่น้องประชาชน ไม่ต้องการรัฐบาลผสมพันธุ์ข้ามขั้ว


วันที่ 22 ส.ค. 2566  ที่รัฐสภา มีการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 4 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 1) โดยมีวาระสำคัญ คือ การพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ นายชัยธวัช ตุลาธน สส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล กล่าวอภิปรายยืนยัน ผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกล ไม่สามารถเห็นชอบ นายเศรษฐา ทวีสิน แคนดิเดตจากพรรคเพื่อไทย เป็นนายกรัฐมนตรีได้  เพราะการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้ เป็นการขัดเจตจำนงของประชาชน พรรคก้าวไกลเห็นว่าเป็นการจัดตั้งรัฐบาลเพื่อสืบทอดอำนาจที่ คสช.ได้วางไว้และให้สืบไป

นายชัยธวัช กล่าวต่อว่า การจัดตั้งรัฐบาลแบบพิเศษ คือ ยอมให้มีการเลือกตั้ง แต่ไม่ยอมให้ประชาชนมีอำนาจจากประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ระบอบประชาธิปไตยบ้านเรา ไม่ใช่ประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ซึ่งราคาที่ต้องเสียในการตั้งรัฐบาลพิเศษที่ต้องจ่าย คือ ความศรัทธาของพี่น้องประชาชน หากหมดความศรัทธาประชาชนแล้ว การปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทยก็จะดำเนินการได้ยากในอนาคต โดยวันนี้ เรายังหาทางออกไม่ได้ ทางออกไม่ใช่การสลายขั้วการเมืองผิวเผิน ไม่ใช่ตั้งรัฐบาลผสมพันธุ์ข้ามขั้ว ทางแก้คือต้องวางหลักการให้อำนาจประชาธิปไตย ต้องอยู่ที่ประชาชน.

Back to top button