ครม.ตั้งคกก.ดิจิทัลวอลเล็ต “เศรษฐา”นั่งปธ.คุมกำกับเอง

ครม.เคาะแล้ว ตั้งคณะกรรมการดิจิทัลวอลเล็ต มี “เศรษฐา” เป็นประธาน คุมทิศทางกำกับนโยบาย


วันที่ 3 ต.ค. 66  นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง เป็นประธาน เห็นชอบคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายดิจิทัลวอลเล็ต ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเอง  ส่วนหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง นอกจากกระทรวงการคลังมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก เช่น กระทรวงพาณิชย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นต้น

ทั้งนี้กรรมการชุดนี้ มีรองนายกรัฐมนตรีอยู่ในกรรมการ ได้แก่ นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ต่างประเทศ    นายภูมิธรรม เวชชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์   นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย   และ นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DES) เป็นรองประธาน

มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง 2 ท่าน เป็นคณะกรรมการ และมีหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวง และเทียบเท่า ได้แก่ ปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวง DES กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์    ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้บังคับบัญชาการสำนักตำรวจแห่งชาติ เป็นต้น    ซึ่งครอบคลุมต้นน้ำปลายน้ำ แนวนโยบาย กลไกต่าง ๆ  รวมถึงงบประมาณที่ได้ริเริ่ม ติดตามตรวจสอบ การทุจริต รวมทั้งสรุปผลว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ เพื่อรายงาน ครม. เพื่อให้รับทราบต่อไป

ขณะนี้มีการนัดหมายการประชุมนัดแรกภายในสัปดาห์นี้ การประชุมนัดแรกนี้จะมีการหารือเรื่องการจัดตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน รวบรวมประเด็นรายละเอียดนำเสนอชุดใหญ่ ซึ่งอนุฯขับเคลื่อนจะมี นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมช.คลัง เป็นประธาน และมี นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล เลขานุการ รมว.กค. ซึ่งจะทำหน้าที่ขับเคลื่อนนโยบาย ทั้งนี้ เข้าใจดีถึงคำถามจากสื่อมวลชนที่จะเกิดขึ้น ขอรอเวลาให้แต่งตั้งคณะอนุชุดเล็ก และเสนอเข้าชุดใหญ่ก่อน คาดว่าไม่น่าจะเกิน 1 ถึง 2 สัปดาห์ และจะได้มาชี้แจงและลงรายละเอียดให้พี่น้องสื่อมวลชนได้ทราบต่อไป.

Back to top button