สรุปหุ้นผู้บริหารดอดซื้อ-แอบทิ้ง ประจำวันที่ 23 ธ.ค.58

สรุปหุ้นผู้บริหารดอดซื้อ-แอบทิ้ง ประจำวันที่ 23 ธ.ค.58


ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร วิธีการได้มา/จำหน่าย ประเภทหลักทรัพย์ วันที่รับเอกสาร วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา หมายเหตุ
SAM จินตนา  ลีลาชัยเจริญภัณฑ์ ขาย หุ้นสามัญ 22/12/2558 17/12/2558 55,000,000 0.9  
ITD เปรมชัย  กรรณสูต ขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 22/12/2558 17/12/2558 11,570,000 1.01  
ITD เปรมชัย  กรรณสูต ขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 22/12/2558 16/12/2558 10,027,900 1.01  
ITD เปรมชัย  กรรณสูต ขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 22/12/2558 18/12/2558 1,675,100 1  
ERW อภิชาญ  มาไพศาลสิน ขาย หุ้นสามัญ 23/12/2558 18/12/2558 163,700 4.24  
ERW อภิชาญ  มาไพศาลสิน ขาย หุ้นสามัญ 23/12/2558 18/12/2558 136,300 4.26  
BA นฤมล  ใจหนักแน่น ขาย หุ้นสามัญ 23/12/2558 22/12/2558 115,100 22.98  
SMK ประดิษฐ  รอดลอยทุกข์ ขาย หุ้นสามัญ 23/12/2558 21/12/2558 700 553.4  
SMK ประดิษฐ  รอดลอยทุกข์ ขาย หุ้นสามัญ 23/12/2558 18/12/2558 500 556  
SAM ธงชัย  ลีกาญจนากร ซื้อ หุ้นสามัญ 22/12/2558 17/12/2558 55,000,000 0.9  
BLAND อนันต์  กาญจนพาสน์ ซื้อ หุ้นสามัญ 23/12/2558 22/12/2558 4,488,400 1.37  
TU ธีรพงศ์  จันศิริ ซื้อ หุ้นสามัญ 23/12/2558 21/12/2558 1,600,000 16.55  
CPF ชิงชัย  โลหะวัฒนะกุล ซื้อ หุ้นสามัญ 22/12/2558 21/12/2558 714,700 17.13  
SMPC ปัทมา  เล้าวงษ์ ซื้อ หุ้นสามัญ 23/12/2558 18/12/2558 600,000 6.43  
CPF ชิงชัย  โลหะวัฒนะกุล ซื้อ หุ้นสามัญ 22/12/2558 18/12/2558 500,000 17.64  
PTG พิทักษ์  รัชกิจประการ ซื้อ หุ้นสามัญ 23/12/2558 22/12/2558 500,000 11.4  
RS สุรชัย  เชษฐโชติศักดิ์ ซื้อ หุ้นสามัญ 23/12/2558 22/12/2558 300,000 9.27  
THRE อัศวิน  คงสิริ ซื้อ หุ้นสามัญ 23/12/2558 18/12/2558 200,000 2.71  
SMPC ปัทมา  เล้าวงษ์ ซื้อ หุ้นสามัญ 23/12/2558 21/12/2558 194,900 6.25  
JSP ยงศีล  รุ่งชีวา ซื้อ หุ้นสามัญ 23/12/2558 18/12/2558 150,000 1.35  
SMPC ปัทมา  เล้าวงษ์ ซื้อ หุ้นสามัญ 23/12/2558 22/12/2558 149,900 6.08  
JAS วิชิต  แย้มบุญเรือง ซื้อ หุ้นสามัญ 23/12/2558 22/12/2558 100,000 3.32  
RS โสรัตน์  วณิชวรากิจ ซื้อ หุ้นสามัญ 23/12/2558 22/12/2558 100,000 9.33  
UAC กิตติ  ชีวะเกตุ ซื้อ หุ้นสามัญ 23/12/2558 22/12/2558 62,600 5.4  
SAM ธงชัย  ลีกาญจนากร ซื้อ หุ้นสามัญ 22/12/2558 17/12/2558 60,000 0.92  
K ธีระพร  วีระถาวร ซื้อ หุ้นสามัญ 23/12/2558 22/12/2558 50,000 6.34  
SYNTEC ณยศ  ปิสัญธนะกูล ซื้อ หุ้นสามัญ 23/12/2558 18/12/2558 50,000 2.96  
TTCL นิจพร  จรณะจิตต์ ซื้อ หุ้นสามัญ 23/12/2558 21/12/2558 50,000 15.7  
BAFS อัศวิน  คงสิริ ซื้อ หุ้นสามัญ 23/12/2558 18/12/2558 21,300 27.5  
APCS โยชิคาสึ  คุราชิ ซื้อ หุ้นสามัญ 22/12/2558 22/12/2558 10,000 4.98  
ADVANC พงษ์อมร  นิ่มพูลสวัสดิ์ ซื้อ หุ้นสามัญ 23/12/2558 21/12/2558 10,000 172  
ADVANC พงษ์อมร  นิ่มพูลสวัสดิ์ ซื้อ หุ้นสามัญ 23/12/2558 22/12/2558 10,000 165  
UAC กิตติ  ชีวะเกตุ ซื้อ หุ้นสามัญ 23/12/2558 21/12/2558 9,700 5.54  
TCOAT เลิศชัย  เจริญอาภรณ์วัฒนา ซื้อ หุ้นสามัญ 23/12/2558 21/12/2558 7,000 19  
DAII เพชรไพลิน  รักสุวชน ซื้อ หุ้นสามัญ 23/12/2558 3/12/2558 6,000 4.24  
DAII เพชรไพลิน  รักสุวชน ซื้อ หุ้นสามัญ 23/12/2558 21/12/2558 5,000 4.02  
SMPC เยือน  ริยะตานนท์ ซื้อ หุ้นสามัญ 23/12/2558 22/12/2558 5,000 6.2  
BAFS อัศวิน  คงสิริ ซื้อ หุ้นสามัญ 23/12/2558 18/12/2558 3,700 27.25  
TSC ทวีฉัตร  จุฬางกูร ซื้อ หุ้นสามัญ 23/12/2558 22/12/2558 2,100 11.3  
PTG ชัยทัศน์  วันชัย ซื้อ หุ้นสามัญ 23/12/2558 22/12/2558 2,000 12.1  
PTG ชัยทัศน์  วันชัย ซื้อ หุ้นสามัญ 23/12/2558 23/12/2558 2,000 11.5  
TSTE ประภาส  ชุติมาวรพันธ์ ซื้อ หุ้นสามัญ 23/12/2558 21/12/2558 900 11.1  
ROCK ชัชวาล  พงษ์สุทธิมนัส รับโอน หุ้นสามัญ 22/12/2558 22/12/2558 100,000 0 รับโอนจาก นายสุรชัย โชติจุฬากูร
FSMART พิชิต  นิ่มกุล โอนออก หุ้นสามัญ 23/12/2558 22/12/2558 15,000,000 0 โอนให้ คุณวันวิสา นิ่มกุล และ คุณพิสาลักษณ์ นิ่มกุล (บุตรสาว)
SPI มนู  ลีลานุวัฒน์ โอนออก หุ้นสามัญ 23/12/2558 22/12/2558 664,655 0 โอนให้ นายปาล์ม ลีลานุวัฒน์ (บุตร)
SPI มนู  ลีลานุวัฒน์ โอนออก หุ้นสามัญ 23/12/2558 22/12/2558 664,655 0 โอนให้ น.ส.มารินทร์ ลีลานุวัฒน์ (บุตร)
ICC มนู  ลีลานุวัฒน์ โอนออก หุ้นสามัญ 23/12/2558 22/12/2558 578,960 0 โอนให้นายปาล์ม ลีลานุวัฒน์ (บุตร)
WACOAL มนู  ลีลานุวัฒน์ โอนออก หุ้นสามัญ 23/12/2558 22/12/2558 410,485 0 โอนให้ นายปาล์ม ลีลานุวัฒน์ (บุตร)
WACOAL มนู  ลีลานุวัฒน์ โอนออก หุ้นสามัญ 23/12/2558 22/12/2558 410,485 0 โอนให้ น.ส.มารินทร์ ลีลานุวัฒน์ (บุตร)
TPCORP มนู  ลีลานุวัฒน์ โอนออก หุ้นสามัญ 23/12/2558 22/12/2558 298,400 0 อยู่ระหว่างสอบทาน / โอนให้ น.ส.มารินทร์ ลีลานุวัฒน์ (บุตร)
TNL วารินทร์  ลีลานุวัฒน์ โอนออก หุ้นสามัญ 23/12/2558 22/12/2558 279,080 0 โอนให้ นายปาล์ม ลีลานุวัฒน์ (บุตรบรรลุนิติภาวะ)
TPCORP มนู  ลีลานุวัฒน์ โอนออก หุ้นสามัญ 23/12/2558 22/12/2558 226,520 0 โอนให้ นายปาล์ม ลีลานุวัฒน์ (บุตร)
ICC มนู  ลีลานุวัฒน์ โอนออก หุ้นสามัญ 23/12/2558 22/12/2558 204,080 0 โอนให้น.ส.มารินทร์ ลีลานุวัฒน์ (บุตร)
ROCK สุรชัย  โชติจุฬางกูร โอนออก หุ้นสามัญ 22/12/2558 22/12/2558 100,000 0 โอนให้ นางจารุณี พงษ์สุทธิมนัส
OCC มนู  ลีลานุวัฒน์ โอนออก หุ้นสามัญ 23/12/2558 22/12/2558 19,395 0 โอนให้ นายปาล์ม ลีลานุวัฒน์ (บุตร)
OCC มนู  ลีลานุวัฒน์ โอนออก หุ้นสามัญ 23/12/2558 22/12/2558 5,595 0 โอนให้ น.ส.มารินทร์ ลีลานุวัฒน์ (บุตร)

Back to top button