สรุปหุ้นผู้บริหารดอดซื้อ-แอบทิ้ง ประจำวันที่ 28 ธ.ค.58

สรุปหุ้นผู้บริหารดอดซื้อ-แอบทิ้ง ประจำวันที่ 28 ธ.ค.58


ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร วิธีการได้มา/จำหน่าย ประเภทหลักทรัพย์ วันที่รับเอกสาร วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา หมายเหตุ
AP พิเชษฐ  วิภวศุภกร ขาย หุ้นสามัญ 28/12/2558 24/12/2558 25,267,000 5.4  
CHG ยรรยง  อมรพิทักษ์กูล ขาย หุ้นสามัญ 28/12/2558 23/12/2558 1,000,000 2.6  
NMG ณัฐวรา  แสงวารินทร์ ขาย หุ้นสามัญ 25/12/2558 21/12/2558 48,310 1.49  
NMG ณัฐวรา  แสงวารินทร์ ขาย หุ้นสามัญ 25/12/2558 21/12/2558 40,000 1.44  
PSTC ภาณุ  ศีติสาร ซื้อ หุ้นสามัญ 28/12/2558 25/12/2558 3,447,700 0.78  
BLAND อนันต์  กาญจนพาสน์ ซื้อ หุ้นสามัญ 28/12/2558 25/12/2558 600,000 1.4  
TVO วิชิต  วิทยฐานกรณ์ ซื้อ หุ้นสามัญ 28/12/2558 25/12/2558 535,900 23.6  
NPP สุรพงษ์  เตรียมชาญชัย ซื้อ หุ้นสามัญ 28/12/2558 25/12/2558 407,900 1.55  
SYNTEC จิรโมท  พหูสูตร ซื้อ หุ้นสามัญ 28/12/2558 25/12/2558 307,800 2.91  
K ธีรธัช  โปษยานนท์ ซื้อ หุ้นสามัญ 25/12/2558 25/12/2558 300,000 6.4  
TRUBB วรเทพ  วงศาสุทธิกุล ซื้อ หุ้นสามัญ 28/12/2558 15/12/2558 214,000 1.3  
TRUBB วรเทพ  วงศาสุทธิกุล ซื้อ หุ้นสามัญ 28/12/2558 18/12/2558 200,000 1.31  
PATO จี ซอง  ลี ซื้อ หุ้นสามัญ 28/12/2558 18/12/2558 200,000 10.6  
TRUBB วรเทพ  วงศาสุทธิกุล ซื้อ หุ้นสามัญ 28/12/2558 23/12/2558 170,000 1.25  
TRUBB วรเทพ  วงศาสุทธิกุล ซื้อ หุ้นสามัญ 28/12/2558 23/12/2558 150,900 1.28  
TRUBB วรเทพ  วงศาสุทธิกุล ซื้อ หุ้นสามัญ 28/12/2558 21/12/2558 130,000 1.3  
TRUBB วรเทพ  วงศาสุทธิกุล ซื้อ หุ้นสามัญ 28/12/2558 23/12/2558 120,000 1.26  
TRUBB วรเทพ  วงศาสุทธิกุล ซื้อ หุ้นสามัญ 28/12/2558 17/12/2558 108,600 1.35  
DSGT ชวาน-เดอร์ อเลกซ์  คิง ซื้อ หุ้นสามัญ 28/12/2558 24/12/2558 100,000 2.96  
TRUBB วรเทพ  วงศาสุทธิกุล ซื้อ หุ้นสามัญ 28/12/2558 16/12/2558 100,000 1.34  
TRUBB วรเทพ  วงศาสุทธิกุล ซื้อ หุ้นสามัญ 28/12/2558 18/12/2558 100,000 1.3  
TRUBB วรเทพ  วงศาสุทธิกุล ซื้อ หุ้นสามัญ 28/12/2558 18/12/2558 100,000 1.32  
TRUBB วรเทพ  วงศาสุทธิกุล ซื้อ หุ้นสามัญ 28/12/2558 18/12/2558 100,000 1.33  
BJCHI หยัง เจิน  ลี ซื้อ หุ้นสามัญ 28/12/2558 23/12/2558 100,000 5.35  
BJCHI หยัง เจิน  ลี ซื้อ หุ้นสามัญ 28/12/2558 23/12/2558 100,000 5.25  
PTG พิทักษ์  รัชกิจประการ ซื้อ หุ้นสามัญ 28/12/2558 25/12/2558 100,000 12.3  
RS สุรชัย  เชษฐโชติศักดิ์ ซื้อ หุ้นสามัญ 25/12/2558 24/12/2558 100,000 9.4  
TRU ปราณี  เผอิญโชค ซื้อ หุ้นสามัญ 25/12/2558 24/12/2558 96,900 3.98  
PTG พิทักษ์  รัชกิจประการ ซื้อ หุ้นสามัญ 28/12/2558 25/12/2558 76,200 12.1  
CCP ประทีป  ทีปกรสุขเกษม ซื้อ หุ้นสามัญ 28/12/2558 25/12/2558 67,200 0.76  
TRUBB วรเทพ  วงศาสุทธิกุล ซื้อ หุ้นสามัญ 28/12/2558 15/12/2558 50,000 1.24  
TRUBB วรเทพ  วงศาสุทธิกุล ซื้อ หุ้นสามัญ 28/12/2558 23/12/2558 49,100 1.27  
UTP วัชชระ  ชินเศรษฐวงศ์ ซื้อ หุ้นสามัญ 25/12/2558 22/12/2558 37,000 3.18  
MINT โกศิน  ฉันธิกุล ซื้อ หุ้นสามัญ 25/12/2558 25/12/2558 33,500 34.75  
TRUBB วรเทพ  วงศาสุทธิกุล ซื้อ หุ้นสามัญ 28/12/2558 15/12/2558 26,500 1.22  
TRUBB วรเทพ  วงศาสุทธิกุล ซื้อ หุ้นสามัญ 28/12/2558 16/12/2558 22,400 1.33  
TRUBB วรเทพ  วงศาสุทธิกุล ซื้อ หุ้นสามัญ 28/12/2558 15/12/2558 20,000 1.26  
TRUBB วรเทพ  วงศาสุทธิกุล ซื้อ หุ้นสามัญ 28/12/2558 15/12/2558 20,000 1.29  
TRUBB วรเทพ  วงศาสุทธิกุล ซื้อ หุ้นสามัญ 28/12/2558 17/12/2558 11,400 1.34  
TRUBB วรเทพ  วงศาสุทธิกุล ซื้อ หุ้นสามัญ 28/12/2558 15/12/2558 10,000 1.28  
TRUBB วรเทพ  วงศาสุทธิกุล ซื้อ หุ้นสามัญ 28/12/2558 23/12/2558 10,000 1.24  
TRUBB วรเทพ  วงศาสุทธิกุล ซื้อ หุ้นสามัญ 28/12/2558 15/12/2558 9,500 1.23  
SMT พูนพรรณ  ไชยกุล รับโอน หุ้นสามัญ 28/12/2558 25/12/2558 2,000,000 0 น.ส.นันทิชา ไชยกุล รับโอนจากบิดา ทำรายการโดย นายสมนึก ไชยกุล (คู่สมรส)
SMT พูนพรรณ  ไชยกุล รับโอน หุ้นสามัญ 28/12/2558 25/12/2558 2,000,000 0 น.ส.ลักษฺกา ไชยกุล รับโอนจากบิดา ทำรายการโดย นายสมนึก ไชยกุล (คู่สมรส)
SMT สมนึก  ไชยกุล รับโอน หุ้นสามัญ 28/12/2558 25/12/2558 2,000,000 0 น.ส. นันทิชา ไชยกุล รับโอนจากบิดา
SMT สมนึก  ไชยกุล รับโอน หุ้นสามัญ 28/12/2558 25/12/2558 2,000,000 0 น.ส.ลักษิกา ไชยกุล รับโอนจาก บิดา
ROCK ชัชวาล  พงษ์สุทธิมนัส รับโอน หุ้นสามัญ 25/12/2558 25/12/2558 384,800 0 แก้ไขข้อมูล / รับโอนจาก นายวรินทร พงษ์สุทธิมนัส (บุตร)
ROCK ดุษฏี  พงษ์สุทธิมนัส รับโอน หุ้นสามัญ 25/12/2558 25/12/2558 200,000 0 แก้ไขข้อมูล / รับโอนจาก นายวรินทร พงษ์สุทธิมนัส (น้องชาย)
DCON ชนะ  โตวัน โอนออก หุ้นสามัญ 28/12/2558 24/12/2558 50,000,000 0 โอนให้ น.ส.อริสรา โตวัน
DCON ชนะ  โตวัน โอนออก หุ้นสามัญ 28/12/2558 24/12/2558 50,000,000 0 โอนให้ น.ส.อสมา โตวัน
SMT พูนพรรณ  ไชยกุล โอนออก หุ้นสามัญ 28/12/2558 25/12/2558 2,000,000 0 โอนให้ น.ส.นันทิชา ไชยกุล (บุตร) ทำรายการโดย นายสมนึก ไชยกุล (คู่สมรส)
SMT พูนพรรณ  ไชยกุล โอนออก หุ้นสามัญ 28/12/2558 25/12/2558 2,000,000 0 โอนให้ น.ส.ลักษิกา ไชยกุล (บุตร) ทำรายการโดย นายสมนึก ไชยกุล (คู่สมรส)
SMT สมนึก  ไชยกุล โอนออก หุ้นสามัญ 28/12/2558 25/12/2558 2,000,000 0 โอนให้ น.ส.นันทิชา ไชยกุล(บุตร)
SMT สมนึก  ไชยกุล โอนออก หุ้นสามัญ 28/12/2558 25/12/2558 2,000,000 0 โอนให้ น.ส.ลักษิกา ไชยกุล (บุตร)
MTLS สงกรานต์  เอี่ยมกาย โอนออก หุ้นสามัญ 28/12/2558 28/12/2558 35,000 0 โอนให้ นายนพพร เอี่ยมกาย (น้องชาย)

Back to top button