ประชุมครม.วันนี้ “คลัง”เสนอจ่ายดอกเบี้ย “พ.ร.ก.ซอฟต์โลนท์” ช่วย SME วงเงิน 5 แสนล้าน

กระทรวงการคลัง เสนอที่ประชุมครม.วันนี้ เสนอ การจ่ายเงินชดเชยดอกเบี้ยและความเสียหายแก่ผู้ประกอบการ SME ช่วงโควิด-19 วงเงิน 5 แสนล้านบาท ขณะที่ นายกฯ เตรียมเดินทางลงใต้ 3 จังหวัด ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว


วันนี้ (27 ก.พ. 67) ที่ทำเนียบรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยมีวาระที่น่าสนใจเข้าสู่การประชุม คือ กระทรวงการคลัง เสนอ การจ่ายเงินชดเชยดอกเบี้ยและความเสียหายรอบแรก ครั้งที่ 1 และเงินชดเชย ความเสียหายรอบแรก ครั้งที่ 2 ตามพระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือ ทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 (พ.ร.ก.ซอฟต์โลนท์ช่วยเอสเอ็มอีวงเงิน 5 แสนล้านบาท)

นอกจากนี้ สำนักงบประมาณ เสนอ การเสนอขอเพิ่มและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567

กระทรวงพาณิชย์ เสนอ ร่างพิธีสารฉบับที่หนึ่งเพื่อแก้ไขความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – ฮ่องกง (First Protocol to Amend ASEAN – Hong Kong, China Free Trade Agreement) และเสนอ การร่วมรับรองเอกสารกรอบการอำนวยความสะดวกด้านบริการของอาเซียน สำหรับการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเชียนอย่างไม่เป็นทางการ (AEM Retreat)

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เสนอ ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ….

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอ เอกสารผลลัพธ์สำหรับการประชุมสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติสมัยที่ 6 และร่างแถลงการณ์ระดับสูง (High-Level Statement)

กระทรวงแรงงาน เสนอ เอกสารผลลัพธ์สำหรับการประชุมสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติสมัยที่ 6 และร่างแถลงการณ์ระดับสูง (High-Level Statement) การเสนอร่างแผนงานระดับชาติว่าด้วยงานที่มีคุณค่าของประเทศไทย วาระปี 2566-2570 และร่างบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับแผนงานระดับชาติว่าด้วยงานที่มีคุณค่าของประเทศไทย วาระปี 2566-2570

กระทรวงกลาโหม เสนอ การขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ

คณะกรรมการนโยบายและแผนการค้าระหว่างประเทศ เสนอ การเปิดตลาดสินค้าเกษตรตามกรอบความตกลงองค์การการค้าโลก (WTO)ปี 2567 – 2569

นอกจากนี้ยังมีวาระเพื่อทราบ  คือ   กระทรวงพลังงาน เสนอ การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

กระทรวงมหาดไทย เสนอ แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การตลาด

กระทรวงพาณิชย์ เสนอ สรุปภาพรวมดัชนีเศรษฐกิจการค้าประจำเดือนมกราคม 2567

กระทรวงอุตสาหกรรม เสนอ รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมประจำเดือนธันวาคม 2566

ขณะเดียวกัน ภายหลังการประชุม นายกรัฐมนตรีจะเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว “เที่ยวใต้สุดใจ” ณ จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ 27-29 กุมภาพันธ์ 2567

 

Back to top button