ORN บวก 9% ยืนเหนือราคาไอพีโอ เก็งรับเงินปันผล 0.05 บาท

ORN บวกแรง 9% ยืนเหนือราคาไอพีโอ 1.49 บาท นักลงทุนเก็งรับเงินปันผล 0.05 บาท ขึ้น XD วันที่ 7 พ.ค. 67 กำหนดจ่ายปันผล 24 พ.ค. 67


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (28 ก.พ. 67) ราคาหุ้น บริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) หรือ ORN ณ เวลา 10:46 น. อยู่ที่ระดับ 1.50 บาท บวก 0.12 บาท หรือ 8.70% สูงสุดที่ระดับ 1.54 บาท ต่ำสุดที่ระดับ 1.39 บาท ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 264.52 ล้านบาท ส่งผลให้ราคาหุ้นกลับมายืนเหนือราคา IPO ที่ 1.49 บาท

บริษัทฯมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2566 จากกำไรสุทธิ โดยเสนอการจ่ายปันผลเพิ่มเติมเป็นเงินสดในอัตรา 0.05 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 75,000,000 บาท  โดยวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) วันที่ 7 พ.ค. 2567 และกำหนดวันที่จ่ายปันผล  24 พ.ค. 2567

Back to top button