SNC ปันผลดี

มีการวิเคราะห์กันว่า ผลการดำเนินงานปี 60 ของ SNC จะยังเติบโตได้จากงวดเดียวกันของปีกก่อน โดยกลุ่มที่ยังสนับสนุนต่อการเติบโตคงมาจากกลุ่มรถยนต์ที่คำสั่งซื้อยังดีต่อเนื่อง ส่วนกลุ่มรับจ้างประกอบ OEM จะได้งานเพิ่มในกลุ่ม split type สำหรับลูกค้าต่างประเทศ ขณะที่กลุ่มชิ้นส่วนจะดีจากการได้งานใหม่ในกลุ่มพ่นสี รวมถึงการได้ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกเพิ่มให้กับกลุ่มแอร์บ้านมาหนุน


–คุณค่าบริษัท–

 

มีการวิเคราะห์กันว่า ผลการดำเนินงานปี 2560 บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ SNC จะยังเติบโตได้จากงวดเดียวกันของปีกก่อน โดยกลุ่มที่ยังสนับสนุนต่อการเติบโตคงมาจากกลุ่มรถยนต์ที่คำสั่งซื้อยังดีต่อเนื่อง ส่วนกลุ่มรับจ้างประกอบ OEM จะได้งานเพิ่มในกลุ่ม split type สำหรับลูกค้าต่างประเทศ ขณะที่กลุ่มชิ้นส่วนจะดีจากการได้งานใหม่ในกลุ่มพ่นสี รวมถึงการได้ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกเพิ่มให้กับกลุ่มแอร์บ้านมาหนุน

ทั้งนี้คาดยอดขายจะเพิ่มขึ้น 8% จากงวดเดียวกันของปีก่อน อยู่ที่ 8,128 ล้านบาท ภายใต้การเพิ่มขึ้นของยอดขายทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ แม้คาดว่าแนวโน้มยอดขายกลุ่ม OEM จะเพิ่มขึ้น แต่การควบคุมต้นทุนการผลิตในหน่วยงานต่างๆ ให้ลดลงคาดว่าจะทำให้อัตรากำไรขั้นต้นยังใกล้เคียงจากงวดเดียวกันของปีก่อนที่ 13% อีกทั้งคาดว่าค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจะเพิ่มขึ้นเพียง 5% จากงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากไม่มีค่าใช้จ่ายพิเศษในการย้ายโรงงานอย่างปีที่ผ่านมา ประมาณการกำไรสุทธิ 446 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 8% จากงวดเดียวกันของปีก่อน    

ขณะที่ผลการดำเนินงาน งบปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการทั้งสิ้น 7,468.16 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อน 8,140.25 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีกำไรทั้งสิ้น 401.65 ล้านบาท หรือ 1.40 บาทต่อหุ้น จากงวดเดียวกันของปีก่อน 409.86 ล้านบาท หรือ 1.42 บาทต่อหุ้น ถือว่าบริษัทยังคงประคับประคองผลการดำเนินงานได้เป็นอย่างดีอยู่

เมื่อวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของบริษัทเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจต่อการลงทุนของนักลงทุน ก็พบว่า ฐานะทางการเงินของบริษัทยังคงแข็งแก่งเป็นอย่างมาก เพราะบริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียน 2,213.72 ล้านบาท เมื่อนำมาเทียบกับหนี้สินหมุนเวียนเพียง 2,127.26 ล้านบาท ได้ค่า CURRENT RATIO อยู่ที่ระดับ 1.04 เท่า แสดงว่า ฐานะทางการเงินของบริษัทยังดีอยู่

ส่วนปัญหาหนี้สินของบริษัทยังไม่มีอะไรที่ต้องเป็นห่วง เพราะเป็นหนี้สินเล็กๆ น้อยๆ ทั้งนั้น ซึ่งเห็นได้จากตัวเลขหนี้สินรวมที่มี 2,489.03 ล้านบาท และเมื่อนำมาเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มี 2,730.82 ล้านบาท ได้ค่า D/E อยู่ที่ระดับ 0.92 เท่า นั้นหมายความว่า บริษัทยังถือว่าไม่มีหนี้สินมารบกวน

ในขณะที่นักวิเคราะห์ บล. ฟิลลิป คาดว่าการขยายธุรกิจใหม่จะเป็นปัจจัยเร่งและรองรับการเติบโตในอนาคต แต่ในช่วงเริ่มต้นของการดำเนินงานภายใต้เศรษฐกิจที่ชะลอตัวเป็นปัจจัยกดดันต่อการดำเนินงานให้อ่อนแอกว่าที่คาดไว้ อย่างไรก็ตามจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและการได้มาซึ่งคำสั่งซื้อจากลูกค้าใหม่จะหนุนให้การดำเนินงานกลับมาเติบโตได้อีกครั้ง

ยังชอบ SNC จากการเป็นหุ้นที่ให้ผลตอบแทนเงินปันผลสม่ำเสมอในอัตราที่สูงราว 7% ต่อปี คงแนะนำ “ซื้อ” ราคาพื้นฐาน 17 บาท

 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

1.บริษัท เอสเอ็นซี โฮลดิ้ง จำกัด 91,000,100 หุ้น 31.62%

2.ASIA INVESTMENT PARTNERS LIMITED 20,000,000 หุ้น 6.95%

3. นายสมชัย ไทยสงวนวรกุล 11,257,122 หุ้น 3.91%

4.นายวันชัย ชัยสวัสดิ์ 8,900,000 หุ้น 3.09%

5.นายอนุชา กิจธนามงคลชัย 7,460,000 หุ้น 2.59%

 

รายชื่อกรรมการ

1.นาย สาธิต ชาญเชาวน์กุล ประธานกรรมการบริษัท

2.นาย สาธิต ชาญเชาวน์กุล กรรมการอิสระ

3.นาย สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร

4.นาย สมชัย ไทยสงวนวรกุล กรรมการ

5.นาย สามิตต์ ผลิตกรรม กรรมการผู้จัดการ

Back to top button