ERW สดใส

ภาพรวมของ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ ERW ถือว่าได้ประโยชน์เต็มที่จากโรงแรมในประเทศ ดูจากสถิติจากรายได้เฉลี่ยต่อห้อง (RevPar) ตั้งแต่ 1 ต.ค.-21 ธ.ค. 2560 แข็งแกร่งเป็น 6% (โดยไม่นับโรงแรม Hop Inn) โดยอัตราการเข้าเช่า (OR) สูงเป็น 82% ถือว่าเพิ่มขึ้น 5% ส่วนธุรกิจที่ดีคือ โรงแรมแบบประหยัด (economy segment) ถือว่ามีการเติบโตสูงสุด


คุณค่าบริษัท

ภาพรวมของ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ ERW ถือว่าได้ประโยชน์เต็มที่จากโรงแรมในประเทศ ดูจากสถิติจากรายได้เฉลี่ยต่อห้อง (RevPar) ตั้งแต่ 1 ต.ค.-21 ธ.ค. 2560 แข็งแกร่งเป็น 6% (โดยไม่นับโรงแรม Hop Inn) โดยอัตราการเข้าเช่า (OR) สูงเป็น 82% ถือว่าเพิ่มขึ้น 5% ส่วนธุรกิจที่ดีคือ โรงแรมแบบประหยัด (economy segment) ถือว่ามีการเติบโตสูงสุด

แม้มีการปิดซ่อมบางส่วนสำหรับ JW Marriott กรุงเทพฯที่เป็นโรงแรมหรูหราก็ตาม ด้าน Hop Inn ซึ่งมีสัดส่วนรายได้ประมาณ 4% จากทั้งหมด อัตราการเข้าเช่า (OR) สูงเป็น 78% ถือว่าเพิ่มขึ้น 3% ตั้งแต่ 1 ต.ค.-21 ธ.ค. 2560 มีอัตราค่าห้องพักเพิ่มขึ้น 7% จากงวดเดียวกันของปีก่อน คาดว่าในปี 2563 สัดส่วนรายได้จาก Hop Inn จะเพิ่มขึ้นเป็น 16% จากทั้งหมด

ภาพรวมการท่องเที่ยวไทยมีความสดใส จำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่มาไทย ต.ค.และ พ.ย. เพิ่ม 20.9% เป็น 2.7 ล้านคน และ 23.2% เป็น 3 ล้านคน ตามลำดับ ประเทศที่มีการเติบโตสูงสุด คือ จีน 76% เกาหลี 26.5% และอินเดีย 24.6%

ทั้งนี้ด้านนักวิเคราะห์ได้มีการปรับประมาณการปี 2561 และปี 2562 เพิ่มขึ้นในอัตรา 4% และ 7% ตามลำดับ สะท้อนอัตรากำไรจากการดำเนินงานที่จะออกมาสูงกว่าที่คาดไว้เดิม ยังผลให้คาดการณ์กำไรหลักปีนี้เพิ่มได้ 18% จากงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีแรงสนับสนุนมาจากการขยายจำนวนห้องโรงแรมและอัตราค่าห้องพัก (room rate)

สำหรับในงวดไตรมาส 4 ปี 2560 ได้มีการเพิ่มจำนวนโรงแรม Hop Inn อีก 4 แห่ง ณ สิ้นปี 2560 บริษัทมีจำนวนโรงแรมทั้งสิ้น 52 แห่งด้วยจำนวนกุญแจ 7,328 ห้อง

อีกทั้งนักวิคราะห์ บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส คงคำแนะนำ “ซื้อ” แต่ปรับราคาพื้นฐานใหม่ขึ้นเป็น 10.50 บาท ซึ่งประเมินด้วยวิธี DCF สะท้อนการปรับประมาณการดีขึ้น ราคาปิดกลับมามีส่วนเพิ่มเทียบกับราคาพื้นฐานถึง 22% ERW มีจุดเด่น คือ ทำแต่ธุรกิจโรงแรมในประเทศเพียงอย่างเดียว จึงได้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวไทยอย่างเต็มที่

อีกทั้งครม.เพิ่งอนุมัติการลดหย่อนภาษีจากการท่องเที่ยวเมืองรอง 55 จังหวัดคนละ 15,000 บาท ภายในปี 2561 ขณะที่โรงแรม Hop Inn ตั้งอยู่ในเมืองรองหลายจังหวัด

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

  1. นายสุขกาญจน์ วัธนเวคิน 376,439,178 หุ้น 15.06%
  2. บริษัท ซิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด 244,356,103 หุ้น 9.77%
  3. นางวรรณสมร วรรณเมธี 149,757,004 หุ้น 5.99%
  4. บริษัท ทุนมิตรสยาม จำกัด 144,488,645 หุ้น 5.78%
  5. N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11 73,691,500 หุ้น 2.95%

รายชื่อกรรมการ

  1. นายประกิต ประทีปะเสน ประธานกรรมการ
  2. นายประกิต ประทีปะเสน กรรมการอิสระ
  3. นายประกิต ประทีปะเสน ประธานกรรมการตรวจสอบ
  4. นายเพชร ไกรนุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่
  5. นายเพชร ไกรนุกูล กรรมการ

Back to top button