ITEL ฉายกำไรกระฉูด

ชวนให้ติดตามอย่างต่อเนื่อง กับ ITEL จากผลงานโดดเด่น ประกอบกับมีสตอรี่ใหม่เข้ามาให้จับตาอย่างต่อเนื่อง


คุณค่าบริษัท

ชวนให้ติดตามอย่างต่อเนื่อง กับบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ITEL จากผลงานโดดเด่น ประกอบกับมีสตอรี่ใหม่เข้ามาให้จับตาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดแจ้งผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2561 และงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 เป็นที่เรียบร้อย ฉายแววอย่างโดดเด่น ทั้งรายได้และกำไรสุทธิ เติบโตอย่างแข็งแกร่ง

สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทมีรายได้รวมขยับขึ้นมาอยู่ที่ 423.19 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อน 237.82 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีกำไรขยับขึ้นมาอยู่ที่ 34.14 ล้านบาท หรือ 0.03 บาทต่อหุ้น จากงวดเดียวกันของปีก่อน 27.62 ล้านบาท หรือ 0.03 บาทต่อหุ้น

ผลการดำเนินงานที่เติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยมาจากรายได้จากการให้บริการของบริษัทดังนี้

 1. รายได้จากการให้บริการโครงข่าย : เป็นรายได้จากการให้บริการโครงข่ายใยแก้วนำแสงของบริษัทผ่านรูปแบบการให้บริการต่าง ๆ ได้แก่ บริการ Interlink MPLS IP-VPN บริการ Interlink Wavelength บริการ Interlink Dark Fiber และบริการ Interlink IPLC
 2. รายได้จากการให้บริการติดตั้งโครงข่าย : เป็นรายได้จากการให้บริการติดตั้งโครงข่ายที่เกี่ยวข้องกับระบบสื่อสารความเร็วสูง โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) รายได้จากการติดตั้งโครงข่ายโทรคมนาคมให้แก่ลูกค้าโดยรับรู้รายได้ตามขั้นความสำเร็จของงาน โดยวัดจากอัตราส่วนจากต้นทุนการก่อสร้างที่ทำเสร็จจนถึงปัจจุบัน เทียบกับประมาณการต้นทุนค่าก่อสร้างทั้งหมด 2) รายได้จากการให้บริการเชื่อมต่อโครงข่ายลูกค้าเข้ากับโครงข่ายของบริษัท ซึ่งรับรู้รายได้เมื่อให้บริการเชื่อมต่อกับโครงข่ายลูกค้าสำเร็จ
 3. รายได้จากการให้บริการพื้นที่ดาต้าเซ็นเตอร์ : โดยมีรายได้จำนวน 22.06 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.25 ของรายได้จากการให้บริการ โดยรายได้จากการให้บริการพื้นที่ดาต้าเซ็นเตอร์เติบโตขึ้นจากรายได้ค่าไฟฟ้าที่สามารถเรียกเก็บจากลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ โดยในปัจจุบันอัตราการเข้าใช้งานดาต้าเซ็นเตอร์คือร้อยละ 95 นอกจากนี้ ยังมีรายได้จากการให้บริการดูแลศูนย์รับฝากข้อมูลของบริษัท เจเนซิส ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด

ส่วนผลการดำเนินงานงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทมีรายได้รวมขยับขึ้นมาอยู่ที่ 1,281.89 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อน 631.78 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีกำไรขยับขึ้นมาอยู่ที่ 98.99 ล้านบาท หรือ 0.10 บาทต่อหุ้น จากงวดเดียวกันของปีก่อน 70.87 ล้านบาท หรือ 0.07 บาทต่อหุ้น

นอกจากนี้ อนาคตของ ITEL คาดสดใส รอลุ้นงานประมูล บริษัทอยู่ระหว่างรอผลการประมูลโครงการ USO เฟส 2 มูลค่า 1.8 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็น 8 สัญญา โดยบริษัทคาดหวัง 1-2 สัญญา ในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้มีโอกาสสูงที่จะชนะการประมูล เนื่องจาก มีความได้เปรียบทางด้านพื้นที่จากการดำเนินงานมาแล้วใน USO เฟส 1 ซึ่งจะเป็นปัจจัยหนุนรายได้ในอนาคต

ขณะเดียวกัน นักวิเคราะห์ บล.ฟินันเซีย ไซรัส คาดกำไรสุทธิปี 2561 ลดลง 8% เหลือ 142 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 39% จากงวดเดียวกันของปีก่อน ส่วนประมาณการตั้งแต่ปี 2562 ยังคงไว้เท่าเดิม โดยคาดหวังว่าจะเห็นผลของ Economy of Scale จากการใช้ประโยชน์ของโครงข่ายที่ลงทุนไว้ได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้น ขณะที่ เจเนซิส ดาต้าเซ็นเตอร์ จะเริ่มทำกำไรได้ในไตรมาส 1/2562 ส่วนระยะสั้นจะได้แรงหนุนจากการประมูลโครงการเน็ตชายขอบรอบ 2 ซึ่งจะเข้ามาเติม Backlog งานติดตั้งโครงข่ายจากเดิมที่เหลือราว 500 ล้านบาท

ดังนั้นคาดกำไรสุทธิปี 2562 ยังโตโดดเด่น 31% จากงวดเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 186 ล้านบาท ปรับไปใช้ราคาเป้าหมายปี 2562 ที่ 5.50 บาท คงคำแนะนำ “ซื้อ”

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

 1. บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) 599,998,600 หุ้น 60%
 2. นายชูชาติ เพ็ชรอำไพ 43,800,000 หุ้น 4.38%
 3. นายนเรศ งามอภิชน 41,600,000 หุ้น 4.16%
 4. นายศึกษิต เพชรอำไพ 23,433,000 หุ้น 2.34%
 5. นางชลิดา อนันตรัมพร 16,778,198 หุ้น 1.68%

รายชื่อกรรมการ

 1. นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ
 2. นายสมบัติ อนันตรัมพร รองประธานกรรมการ
 3. นายณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการผู้จัดการ, กรรมการ
 4. นางชลิดา อนันตรัมพร กรรมการ
 5. น.ส.ลิลรฎา อนันตรัมพร กรรมการ

Back to top button