ทำดี!

วันนี้เป็นวันเปี๋ยโง่ว เป็นวันมงคลยิ่ง บรรยากาศทั่วไปกระปรี้กระเปร่า เหมาะแก่การทำการมงคลใด ๆ ส่วนธุรกิจวันนี้ ธุรกิจการค้าโดยทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ที่ดีพอสมควร


โหงวเฮ้งหุ้น

อันความดีที่ทำควรย้ำมั่น

ดีเพราะหมั่นใจสมัครสมศักดิ์ศรี

ลงมือทำทุกสิ่งสิ้นด้วยยินดี

คิดทำดีเพื่อความดีนี้ดีจริง

วันนี้เป็นวันเปี๋ยโง่ว เป็นวันมงคลยิ่ง บรรยากาศทั่วไปกระปรี้กระเปร่า เหมาะแก่การทำการมงคลใด ๆ ส่วนธุรกิจวันนี้ ธุรกิจการค้าโดยทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ที่ดีพอสมควร การทำอะไรสมกับสัจจะวาจาที่เคยลั่นไว้ ก็จะได้รับความสำเร็จ ขณะที่การดำเนินชีวิตประจำวัน คนที่ดวงดีแล้ว ทำอะไรมีทางสำเร็จได้มากกว่า แต่ถ้าสำเร็จแล้ว จงอย่าลำพองและประมาท

สำหรับหุ้นแนะนำให้ซื้อคือ TQM หรือ JUBILE

หุ้นที่ไม่แนะนำลงทุนช่วงนี้คือ BKD หรือ ITD

คติวันนี้ “ยิ่งทำงานหนักเท่าไร ยิ่งต้องเห็นคุณค่าของเวลา”

Back to top button