นาฬิกา

วันนี้เป็นวันเต็งบี่ ราศีเหมาะแก่การทำกิจการที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมหรืองานที่เคลื่อนที่ ส่วนธุรกิจวันนี้บางคนอาจจะผิดใจกับผู้ร่วมงานหรือลูกน้อง ฉะนั้นทำอะไรควรมีการยับยั้งชั่งใจกันบ้าง ขณะที่การดำเนินชีวิตประจำวัน หากมีดาวเสาร์เข้ามาแทรกในดวงของผู้ใดแล้ว ก็ควรทราบไว้ว่าอุปสรรคจะมีรอบด้าน จะต้องดำเนินชีวิตด้วยความสุขุมรอบคอบ


โหงวเฮ้งหุ้น

นาฬิกาเวียนหมุนมิหยุดนิ่ง

สรรพสิ่งแปรเปลี่ยนลอยหาย

จากวัยเยาว์เราสิ้นชีวาวาย

สัตว์ทั้งหลายล้วนพบประสบดู

วันนี้เป็นวันเต็งบี่ ราศีเหมาะแก่การทำกิจการที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมหรืองานที่เคลื่อนที่ ส่วนธุรกิจวันนี้บางคนอาจจะผิดใจกับผู้ร่วมงานหรือลูกน้อง ฉะนั้นทำอะไรควรมีการยับยั้งชั่งใจกันบ้าง ขณะที่การดำเนินชีวิตประจำวัน หากมีดาวเสาร์เข้ามาแทรกในดวงของผู้ใดแล้ว ก็ควรทราบไว้ว่าอุปสรรคจะมีรอบด้าน จะต้องดำเนินชีวิตด้วยความสุขุมรอบคอบ

สำหรับหุ้นแนะนำให้ซื้อคือ ADVANC หรือ AMANAH

หุ้นที่ไม่แนะนำลงทุนช่วงนี้คือ SPRC และ ESSO

คติวันนี้ “อย่าพูดว่าเรามีเวลาไม่พอ เพราะทุกคนในโลกก็มีเวลาวันละ 24 ชั่วโมงเท่ากัน”

Back to top button