ไม่เดือดร้อน

โหงวเฮ้งหุ้น


โหงวเฮ้งหุ้น

สิ่งใดเดือดร้อนเขา สบายเรา อย่าทำ

สิ่งใดเดือดร้อนเรา สบายเขา อย่าทำ

สิ่งใดเดือดร้อนเรา เดือดร้อนเขา ก็อย่าทำ

สิ่งใดไม่เดือดร้อนเขา ไม่เดือดร้อนเรา จงทำเถิด

วันนี้เป็นวันอิกปี่ ดวงวันนี้จัดอยู่ระดับปานกลาง ธุรกิจวันนี้ บางคนประกอบธุรกิจวันนี้อาจได้เกี่ยวข้องหรือผูกพันผู้คนมากหน้าหลายตา ควรมีใจกว้างขวางหนักแน่น

สำหรับหุ้นแนะนำให้ซื้อคือ INTUCH หรือ DCC

หุ้นที่ไม่แนะนำลงทุนช่วงนี้คือ KISS และ ITD

คติวันนี้ “ผู้รู้มักถ่อมตน ผู้เขลามักยะโส”

Back to top button