PJW มั่นใจครึ่งปีหลังโต ‘ไลน์ธุรกิจใหม่หนุน’

มีเรื่องน่าเซอร์ไพรส์สำหรับ PJW ล่าสุดมีการแตกไลน์ธุรกิจใหม่ในการผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์


คุณค่าบริษัท

มีเรื่องน่าเซอร์ไพรส์สำหรับบริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) หรือ PJW ซึ่งเดิมเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทขวดและฝา ได้แก่ น้ำมันหล่อลื่น นมและนมเปรี้ยว สินค้าอุปโภคและบริโภค น้ำยาเคมีสำหรับใช้ในการเกษตร และชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับยานยนต์

ล่าสุดมีการแตกไลน์ธุรกิจใหม่ในการผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยจะเน้นไปส่วนของผลิตภัณฑ์กลุ่มวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ (Disposable Medical Devices) เช่น หลอดฉีดยา เข็มฉีดยา หลอดสวน เป็นต้น ซึ่งมีมูลค่าตลาดในไทยราว 1,800 ล้านบาท โดยยังมีแนวโน้มการเติบโตของตลาดหลอดฉีดยาอย่างต่อเนื่อง จากความนิยมของหลอดฉีดยาใช้แล้วทิ้ง หรือการเพิ่มขึ้นของโรคเรื้อรังที่ต้องอาศัยการฉีดยาในการรักษา ประกอบกับปัจจัยบวกจากความสำเร็จของการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 อีกด้วย

เบื้องต้นบริษัทคาดสามารถทำกำไรได้ตั้งแต่ปีแรกที่ลงทุน ตั้งเป้าหมายไว้ที่ 300 ล้านบาทในปี 2565 และ 1,000 ล้านบาท ภายใน 3 ปี อัตรากำไรขั้นต้นราว 25% ทำให้เบื้องต้นประเมินธุรกิจดังกล่าวจะเพิ่มราคาเหมาะสมให้กับบริษัท 1.50-2.00 บาทต่อหุ้นในปี 2565

นอกจากนี้ ยังมีอีกไลน์ธุรกิจในอนาคตคือส่วนการผลิตทุ่นลอยน้ำสำหรับโครงการ “Hydro-Floating Solar Hybrid” หรือ “ระบบผลิตไฟฟ้าแบบไฮบริดระหว่างพลังงานน้ำและพลังงานแสงอาทิตย์” จากกฟผ. โดยมีทั้งหมด 16 โครงการรวม 2,725 เมกะวัตต์ ภายในปี 2563-2580 (ส่วนหนึ่งกำลังจะ COD ในช่วงปลายเดือน มิ.ย. 2564 จำนวน 45 เมกะวัตต์) ซึ่งจะเป็นปัจจัยบวกในระยะยาวให้กับบริษัท

ขณะที่ ผลการดำเนินงานไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทมีรายได้รวมทั้งสิ้น 803.64 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อน 833.98 ล้านบาท ขณะที่กำไรสุทธิขยับขึ้นมาอยู่ที่ 43.10 ล้านบาท หรือ 0.07 บาทต่อหุ้น จากงวดเดียวกันของปีก่อน 34.60 ล้านบาท หรือ 0.06 บาทต่อหุ้น โดยกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นบริษัทมีการควบคุมต้นทุนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดความสูญเสีย เพื่อรักษาระดับกำไรขั้นต้น

สิ่งสำคัญ บล.เอเชีย เวลท์ ยังคงแนะนำ “ซื้อ” ด้วยราคาเป้าหมายที่ 6.25 บาทต่อหุ้น อ้างอิง PER ที่ 23.8 เท่า โดยในปี 2564 บริษัทคาดกำไรขั้นต้นเติบโตราว 1% และรายได้เติบโตราว 5-10% พร้อมมุมมองเป็นบวกต่อเนื่องไปยังปี 2565 โดยจับตาความชัดเจนของไลน์ธุรกิจใหม่ของบริษัทคาดว่าจะได้เห็นในช่วงครึ่งหลังของปี 2564 ซึ่งจะเข้ามาหนุนผลประกอบการให้เติบโตได้อย่างก้าวกระโดด

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

  1. นางมาลี เหมมณฑารพ 67,200,525 หุ้น 11.71%
  2. นายคงศักดิ์ เหมมณฑารพ 64,000,000 หุ้น 11.15%
  3. นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ 55,868,660 หุ้น 9.73%
  4. นายพิรุฬห์ เหมมณฑารพ 54,930,387 หุ้น 9.57%
  5. นายชวาล เหมมณฑารพ 47,829,245 หุ้น 8.33%

รายชื่อกรรมการ

  1. นายดำริ สุโขธนัง ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ
  2. นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการ
  3. นายสาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ
  4. นายคงศักดิ์ เหมมณฑารพ รองประธานกรรมการบริษัท
  5. นางมาลี เหมมณฑารพ กรรมการ

Back to top button