RBF รอรับสกัดกัญชงหนุน

นักวิเคราะห์มีมุมมองเชิงบวกมากขึ้นกับ RBF หลังเริ่มเห็นอย.ปลดล็อก license โรงสกัดน้ำมันเมล็ดกัญชง


คุณค่าบริษัท

เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2564 ที่ผ่านมา ทางอย.ได้มีการอนุมัติ license สำหรับการสกัดน้ำมันในเมล็ดกัญชงอย่างเป็นทางการครั้งแรก ทำให้ประเมินว่า บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ RBF ที่เป็นผู้ขอใบอนุญาตในล็อตแรกจะได้รับการอนุมัติในเร็วๆ นี้เช่นกัน

ทั้งนี้ ทางนักวิเคราะห์มีมุมมองเชิงบวกมากขึ้นกับ RBF หลังเริ่มเห็นอย.ปลดล็อก license โรงสกัดน้ำมันเมล็ดกัญชง และคาดจะเห็นการทยอยปลดล็อก license การปลูก-โรงสกัด CBD ในเร็วๆ นี้เช่นเดียวกัน อีกทั้งยังเห็น Upside ในธุรกิจกัญชงจากประมาณการเดิม

 1. พื้นที่การปลูกต่อ Crop มีโอกาสมากกว่าประมาณการเดิมที่ 300 ไร่ คาดเพิ่มเป็น 40-500 ไร่ หรือคือระดับที่ได้ทำ Contract กับเกษตรกรไว้แล้ว จากช่วงที่ผ่านมา RBF ได้รับการติดต่อจากลูกค้าเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
 2. ราคาตลาด Isolate-CBD ยืนระดับสูงได้ใกล้เคียงคาดที่ 2.5 แสนบาท/กก.

ขณะที่ พืชกระท่อมได้ถูกปลดล็อกจากการเป็นสารเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 แล้วตั้งแต่วันที่ 26 พ.ค. 2564 และจะเริ่มมีผลบังคับใช้ช่วงปลาย ส.ค. 2564 ซึ่งคาดมีโอกาสสูงที่กระท่อมจะมาต่อยอด S-curve ของกำไรได้ไม่ต่างจากกัญชงในปี 2565-2566 เป็นต้นไป จากสรรพคุณช่วยเรื่องความกระฉับกระเฉง ซึ่งตรงกับ Target group ของลูกค้าหลัก Energy drink (30% ในพอร์ต) และรักษาโรคเบาหวาน เข้าธีม Functional drink และกระบวนการสกัดใกล้เคียงกับกัญชง ทำให้คาด RBF จะเป็น 1 ในผู้ได้ประโยชน์สูงสุดคล้ายกับตอนกัญชง จากการมีลูกค้าในมือ, มี Contract กับเกษตรกร และมีโรงสกัดของตนเอง

โดยทาง บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ปรับลดกำไรปี 2564 ลง 13% เพื่อสะท้อนผลกระทบโควิด-19 ระลอกที่ 3 และปรับกำไรปี 2565-2566 ขึ้น 42-51% จาก Upside ธุรกิจกัญชงที่มากกว่าคาด โดย Valuation ดังกล่าวมีความเหมาะสมกับ PEG ใกล้เคียง 1 เท่า เมื่อเทียบกับการเติบโตเฉลี่ยปี 2565-2566 ที่ 41% และระยะยาวมีโอกาสโตได้ต่อกับ Megatrend ธีมพืชเศรษฐกิจ และธีมรักสุขภาพ ปรับเพิ่มคำแนะนำจาก “ถือ” เป็น “ซื้อ” ด้วยราคาเป้าหมายใหม่ปี 2565 ที่ 22.60 บาท

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

 1. นางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ 556,031,000 หุ้น 27.80%
 2. นายสมชาย รัตนภูมิภิญโญ 556,030,900 หุ้น 27.80%
 3. พ.ต.พญ.จัณจิดา รัตนภูมิภิญโญ 160,159,000 หุ้น 8.01%
 4. พญ.สนาธร รัตนภูมิภิญโญ 160,159,000 หุ้น 8.01%
 5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 111,723,162 หุ้น 5.59%

รายชื่อกรรมการ

 1. นางเบญจวรรณ รัตนประยูร ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
 2. นายสมชาย รัตนภูมิภิญโญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ
 3. นางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ กรรมการ
 4. น.ส.จัณจิดา รัตนภูมิภิญโญ กรรมการ
 5. น.ส.สนาธร รัตนภูมิภิญโญ กรรมการ

Back to top button