กริยาสุภาพ

โหงวเฮ้งหุ้น


โหงวเฮ้งหุ้น

คนเราต้องมีกิริยาสุภาพ..

ดุจดอกไม้ต้องมีกลิ่นหอม

วันนี้เป็นวันซิงอิ่ว ใช้ความพินิจพิจารณาแล้วปัญหาเฉพาะหน้าหรือปัญหาที่เป็นระยะยาว จะค่อย ๆ แก้ไขไปได้โดยไม่ยาก

สำหรับหุ้นแนะนำให้ซื้อคือ CPF หรือ XO

หุ้นที่ไม่แนะนำลงทุนช่วงนี้คือ PSL และ TTA

คติวันนี้ “มองข้างหน้า อย่าก้มเมื่อเดิน

Back to top button