ปัญญาในจิตใจ

วันนี้เป็นวันกีทิ่ว ดวงวันนี้ชะตาชีวิตของคนส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง กิจการโครงการต่าง ๆ อาจเริ่มขยายวงกว้างออกไปได้


โหงวเฮ้งหุ้น

เมื่อมีปัญญาเกิดขึ้นในจิตใจของเราแล้ว

จะมองไปที่ไหน..จะมีแต่ธรรมะทั้งนั้น

เห็น “อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา” ตลอดเวลา

วันนี้เป็นวันกีทิ่ว ดวงวันนี้ชะตาชีวิตของคนส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง กิจการโครงการต่าง ๆ อาจเริ่มขยายวงกว้างออกไปได้

สำหรับหุ้นแนะนำให้ซื้อคือ IRPC หรือ SPRC

หุ้นที่ไม่แนะนำลงทุนช่วงนี้คือ XPG และ BEAUTY

คติวันนี้ “จะเห็นสิ่งถูกต้อง เมื่อใจเราสงบ

Back to top button