ไม่มีทุกข์

วันนี้เป็นวันแกอิ้ง วันนี้ดวงประจำวันธรรมดา เรื่องที่ไม่ค่อยสำคัญทำได้บ้าง ธุรกิจวันนี้จะต้องเข้มแข็ง หากเห็นอะไรไม่ชอบมาพากล ต้องยับยั้งชั่งใจให้มาก อย่าเชื่อคนอื่นง่าย ๆ


โหงวเฮ้งหุ้น

ยามจะได้…ได้ให้เป็น…ไม่เป็นทุกข์

ยามจะเป็น…เป็นให้ถูก…ตามวิถี

ยามจะตาย…ตายให้เป็น…เห็นสุดดี

ถ้าอย่างนี้…ไม่มีทุกข์…ทุกวันไป..

วันนี้เป็นวันแกอิ้ง วันนี้ดวงประจำวันธรรมดา เรื่องที่ไม่ค่อยสำคัญทำได้บ้าง ธุรกิจวันนี้จะต้องเข้มแข็ง หากเห็นอะไรไม่ชอบมาพากล ต้องยับยั้งชั่งใจให้มาก อย่าเชื่อคนอื่นง่าย ๆ

สำหรับหุ้นแนะนำให้ซื้อคือ RATCH หรือ BGRIM

หุ้นที่ไม่แนะนำลงทุนช่วงนี้คือ BSBM และ DEMCO

คติวันนี้ “อยู่ให้เป็น..จะเห็นสุข

Back to top button