SFLEX ไตรมาส 4 สดใส

วิเคราะห์กันว่า ในช่วง Q4/64 ของ SFLEX ยังมีความสดใส เนื่องจากเป็นช่วงไฮซีซั่นของกลุ่มบรรจุภัณฑ์ เพราะเป็นช่วงเทศกาล มีการจับจ่ายเพิ่มขึ้น


คุณค่าบริษัท 

มีการวิเคราะห์กันว่า ในช่วงไตรมาส 4 ปี 2564 ของทาง บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ SFLEX ยังมีความสดใส เนื่องจากเป็นช่วงไฮซีซั่นของกลุ่มบรรจุภัณฑ์ เพราะเป็นช่วงเทศกาล มีการจับจ่ายเพิ่มขึ้น แม้ว่าอัตรากำไรขั้นต้นอาจจะยังอยู่ในระดับต่ำกว่าปีก่อนหน้า เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของสินค้ากลุ่ม Food ที่มีอัตรากำไรขั้นต้นต่ำกว่า Non-food และสินค้ากลุ่ม Medical ที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นการผลิต ส่งผลให้มี Waste ค่อนข้างสูงกดดันอัตรากำไร

ขณะที่กลยุทธ์การเติบโตเน้นขยายลูกค้าไปยังกลุ่ม Food และ Medical มากขึ้น โดยสินค้ากลุ่ม Medical มีอัตรากำไรขั้นต้นสูงกว่าทั้ง Food และ Non-food ค่อนข้างมาก บริษัทคาดในปี 2565 จะมีสัดส่วนรายได้กลุ่ม Food และ Medical รวมกันราว 25% และกลุ่ม Non-food 75%

นอกจากนี้ โรงงานใหม่คาดแล้วเสร็จปลายไตรมาส 1 ปี 2565 เพื่อแยกสายการผลิตบรรจุภัณฑ์ประเภท Food และ Medical ออกจากกลุ่ม Non-food เนื่องจากมาตรฐานการผลิตสินค้าเกรดเครื่องมือแพทย์สูงมาก ดังนั้นจึงคาดว่า Waste จากการผลิตกลุ่ม Medical ที่ไม่ได้มาตรฐานจะลดลงหลังการย้ายโรงงาน เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะหนุนให้ต้นทุนการผลิตดีขึ้น

ส่วนเรื่องวอร์แรนต์กำหนดวัน XW ในวันที่ 10 พ.ย. 2564 โดย SFLEX-W1 อัตราส่วน 10 หุ้นเดิมต่อ 1 วอร์แรนต์ ราคาใช้สิทธิ 4.50 บาทต่อหุ้น อายุ 18 เดือน กำหนดใช้สิทธิทุก 6 เดือน คาดได้เงินราว 375 ล้านบาท เบื้องต้นคาดว่าเพื่อเตรียมในการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ

ขณะที่ SFLEX-W2 อัตราส่วน 8 หุ้นเดิมต่อ 1 วอร์แรนต์ ราคาใช้สิทธิ 10 บาทต่อหุ้น อายุ 4 ปี ใช้สิทธิได้ครั้งเดียว ณ วันครบกำหนด คาดได้เงินราว 1,000 ล้านบาท เพื่อเตรียมความพร้อมรับโอกาสที่จะสร้างการเติบโตให้บริษัทในอนาคต

ทั้งนี้ บล.ทรีนีตี้ มีมุมมองเป็นบวกต่อแผนการเติบโตของบริษัทที่คาดว่ายังมีโอกาสเติบโตจากทั้ง Organic และ Inorganic ทั้งในและต่างประเทศ ที่คาดอัตราการเติบโตของรายได้และกำไรเฉลี่ยปี 2564-2565 ราว 22.5% ต่อปี และ 23.5% ตามลำดับ และยังไม่รวมอัพไซด์จากโอกาส M&A ทั้งในและต่างประเทศในประมาณการปัจจุบัน

ดังนั้น ยังคงแนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 6.45 บาท

….

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

  1. นายปรินทร์ธรณ์ อภิธนาศรีวงศ์ 215,590,000 หุ้น 26.29%
  2. นายเอก พิจารณ์จิตร 81,710,000 หุ้น 9.96%
  3. บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 55,000,000 หุ้น 6.71%
  4. น.ส.กชกร วณิชานุวัตร 46,230,900 หุ้น 5.64%
  5. นายสุระ คณิตทวีกุล 40,000,000 หุ้น 4.88%

รายชื่อกรรมการ

  1. นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ
  2. นายปรินทร์ธรณ์ อภิธนาศรีวงศ์ ประธานกรรมการบริหาร, รองประธานกรรมการ
  3. นายสมโภชน์ วัลยะเสวี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ
  4. นายเอก พิจารณ์จิตร กรรมการ
  5. นายสมชาย วงศ์รัศมี กรรมการ

Back to top button