รู้เท่าทัน

ดวงวันนี้จัดว่าอยู่ในระดับปานกลาง บางคนประกอบธุรกิจในวันนี้ อาจจะได้เกี่ยวข้องหรือผูกพันผู้คนมากหน้าหลายตา ควรมีใจกว้างขวางหนักแน่น


โหงวเฮ้งหุ้น

บางอย่างมันเกิดขึ้นมาแล้ว

เกิดดี เกิดชั่ว เกิดผิด เกิดถูก

มันก็ดับไป..ถ้ารู้เท่าทันมัน

วันนี้เป็นวันอิกปี่ ดวงวันนี้จัดว่าอยู่ในระดับปานกลาง บางคนประกอบธุรกิจในวันนี้ อาจจะได้เกี่ยวข้องหรือผูกพันผู้คนมากหน้าหลายตา ควรมีใจกว้างขวางหนักแน่น

สำหรับหุ้นแนะนำให้ซื้อคือ KKP หรือ KTB

หุ้นที่ไม่แนะนำลงทุนช่วงนี้คือ PSL และ RCL

คติวันนี้ “ถือที่ใจ..วางที่ใจ”

Back to top button