รู้จักคุณ

วันนี้เป็นวันซิงอิ่ว ธุรกิจวันนี้ท่านดีเด่นก็อาจชวนให้คนอิจฉาหรือสร้างศัตรูขึ้นมาโดยไม่รู้ตัว อย่าอวดดีและใจร้อน จงชนะใจคนด้วยธรรม


โหงวเฮ้งหุ้น

เมื่อมี…จงรู้จักให้..

เมื่อได้..จงรู้จักพอ

เมื่อขอ..จงรู้จักคุณ

วันนี้เป็นวันซิงอิ่ว ใช้ความพินิจพิจารณาแล้วแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรือปัญหาที่เป็นระยะยาว จะค่อย ๆ แก้ไขไปได้โดยไม่ยาก ธุรกิจวันนี้ท่านดีเด่นก็อาจชวนให้คนอิจฉาหรือสร้างศัตรูขึ้นมาโดยไม่รู้ตัว อย่าอวดดีและใจร้อน จงชนะใจคนด้วยธรรม

สำหรับหุ้นแนะนำให้ซื้อคือ GULF หรือ BGRIM

หุ้นที่ไม่แนะนำลงทุนช่วงนี้คือ DELTA และ PSL

คติวันนี้ “เมื่อรู้สึกหนักอย่าแบกไว้”

Back to top button