D สัญญาณเริ่มดี.!

D เริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัวที่ดีขึ้นตั้งแต่ไตรมาส 4/64 หลังจากมีการคลายล็อกดาวน์ ทำให้มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการทันตกรรมเพิ่มขึ้น


คุณค่าบริษัท

แม้ผลประกอบการในปี 2564 ของบริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ D ซึ่งทำธุรกิจให้บริการทางทันตกรรมแบบครบวงจร ในรูปแบบโรงพยาบาลทันตกรรม ศูนย์ทันตกรรมและคลินิกทันตกรรม และประกอบธุรกิจจำหน่ายวัสดุและอุปกรณ์ทันตกรรม ยังมีตัวเลขขาดทุนอยู่ที่ 24.23 ล้านบาท จากรายได้รวม 534.39 ล้านบาท ซึ่งเป็นการขาดทุนต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 ส่วนหนึ่งเป็นเพราะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด ทำให้ต้องปิดบางสาขาชั่วคราว และจำนวนลูกค้าเข้ามาใช้บริการมีปริมาณลดลง

แต่เริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวที่ดีขึ้นตั้งแต่ไตรมาส 4/2564 หลังจากมีการคลายล็อกดาวน์ ทำให้มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการทันตกรรมเพิ่มขึ้น ประกอบกับมีการปรับกลยุทธ์ทางการตลาด หันมาจับกลุ่มลูกค้าในประเทศที่เป็นกลุ่มลูกค้าระดับกลาง ระดับบนที่มีกำลังซื้อสูงมากขึ้น ด้วยการเปิดโรงพยาบาลทันตกรรม กรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล (BIDH) ที่เน้นกลุ่มลูกค้าคนไทยที่มีรายได้สูง และผู้บริหารชาวต่างประเทศที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูง ส่งผลให้ในปี 2564 สามารถสร้างรายได้เพิ่มจำนวน 54 ล้านบาท เติบโต 39% ทำให้ถูกมองว่า D ได้ผ่านพ้นจุดต่ำสุดไปแล้ว

ขณะที่ผู้บริหารมั่นใจว่า ปี 2565 จะมีรายได้เติบโตสูงขึ้นจากปี 2564 รับอานิสงส์จากความต้องการใช้บริการทันตกรรมในประเทศที่ฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะธุรกิจจำหน่ายวัสดุและอุปกรณ์ทันตกรรมที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง  โดยนับตั้งแต่ต้นปีมีคำสั่งซื้อที่รอรับรู้รายได้ (แบ็กล็อก) จากโปรเจกต์หน่วยงานภาครัฐแล้วกว่า 50 ล้านบาท

ทั้งนี้ คาดว่าธุรกิจจำหน่ายวัสดุและอุปกรณ์ทันตกรรมจะมีบทบาทสำคัญที่จะหนุนการเติบโตในปีนี้ ซึ่งปัจจุบันคิดเป็นสัดส่วน 45% ของรายได้รวม โดยในปีนี้ตั้งเป้ารายได้จากการขายวัสดุและอุปกรณ์ทันตกรรม เติบโตไม่ต่ำกว่า 30% อยู่ที่ประมาณ  300 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2564 ที่มีรายได้  227 ล้านบาท และ ปี 2563 มีรายได้อยู่ที่  258 ล้านบาท

พร้อมตั้งเป้าหมายภายในปี 2565 จะมีมาร์เก็ตแชร์ขยับขึ้นเป็นอันดับ 3 ของตลาด จากปัจจุบันมีมาร์เก็ตแชร์อันดับ 5 ขณะที่ D เพิ่งได้เงินก้อนใหญ่ราว 160 ล้านบาท จากการแปลงสิทธิ D-W1 ซึ่งจะนำไปชำระหนี้และขยายการลงทุนต่อไป

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

 1. นายพรศักดิ์ ตันตาปกุล 159,447,548 หุ้น 55.36%
 2. MRS. LUCINDA CHEN 27,730,009 หุ้น 9.63%
 3. นายไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา 8,798,460 หุ้น 3.06%
 4. นายวิรัตน์ คุณารัตนอังกูร 4,920,869 หุ้น 1.71%
 5. นายชิน เราประเสริฐ 4,300,000 หุ้น 1.49%

รายชื่อกรรมการ

 1. นางณัฏฐา รัตนเลิศ ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ
 2. นายพรศักดิ์ ตันตาปกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, รองประธานกรรมการ
 3. นางลูซินดา เฉิน กรรมการ
 4. นายอุดมเดช ศรีมาเสริม กรรมการ
 5. น.ส.เสาวณีย์ บุญผลิต กรรมการอิสระ
 6. นายไพโรจน์ เจตนชัย กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
 7. นายประพันธ์ พิชัยวัฒน์โกมล กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
 8. นายวิบูลย์ พจนาลัย กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

Back to top button