AIT ปีนี้แบ็กล็อกแน่น!

AIT ซึ่งทำธุรกิจออกแบบระบบเครือข่ายและระบบสื่อสารอย่างครบวงจร ทั้งในกลุ่มลูกค้าภาครัฐและเอกชน มีแนวโน้มเติบโตสดใส


คุณค่าบริษัท

บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ AIT ซึ่งทำธุรกิจออกแบบระบบเครือข่ายและระบบสื่อสารอย่างครบวงจร ทั้งในกลุ่มลูกค้าภาครัฐและเอกชน มีแนวโน้มเติบโตสดใส จากการที่องค์กรต่าง ๆ ปรับตัวหันมาสู่ดิจิทัลมากขึ้น สะท้อนได้จากงบปี 2564 ที่โตก้าวกระโดด มีกำไรสุทธิ 527.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 33.7% จากปี 2563 ที่มีกำไรสุทธิ 394.27 ล้านบาท และมีรายได้รวม 7,034.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.5% จากปี 2563 ที่มีรายได้รวม 6,730.97 ล้านบาท

ขณะที่การมีบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SABUY เข้ามาเป็นพันธมิตร ด้วยการถือหุ้น AIT ราว 10.99% จะช่วยเสริมแกร่งให้กับ AIT จากการ Synergy ธุรกิจร่วมกัน

โดยในปี 2565 ผู้บริหารมั่นใจจะเติบโตต่อเนื่อง ด้วยเป้าหมายมีรายได้ 7,400 ล้านบาท เติบโตไม่ต่ำกว่า 15% จากการมุ่งเน้นตลาดด้าน Cloud Platform, Big Data Analytics, SDN, Cyber Security และ IoT เพิ่มเติมจากธุรกิจขายระบบโครงสร้างพื้นฐาน ICT ต่าง ๆ โดยปัจจุบันมีมูลค่างานในมือรอรับรู้รายได้ (Backlog) อยู่ที่ 8,000 ล้านบาท

นอกจากนี้ ยังมีงานที่อยู่ระหว่างรอคำสั่งซื้อจากลูกค้า (Waiting for P/O) อีกประมาณ 1,500 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นงานจากภาครัฐเป็นหลัก และอยู่ระหว่างการเสนอราคาอีกประมาณ 1,900 ล้านบาท ทั้งนี้คาดว่าในปีนี้จะเข้าร่วมประมูลงานไม่ต่ำกว่า 6,800 ล้านบาท

ขณะที่แนวโน้มผลการดำเนินงานในไตรมาส 1/2565 คาดจะทำได้ตามเป้าหมาย รับปัจจัยบวกจากการเติบโตของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลังจากภาครัฐและภาคเอกชนหันมาให้ความสำคัญกับการลงทุนด้านเทคโนโลยีมากขึ้น

ไม่นับรวมการบันทึกรายการพิเศษจากการขายหุ้นบริษัท เจเนซิส ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด สัดส่วน 33.33% ให้กับ ETIX Everywhere (ETIX) ในราคา 137 ล้านบาท ซึ่งจะรับรู้รายได้ หลังหักต้นทุนและค่าใช้จ่ายเข้ามาในไตรมาสแรกปีนี้ จะหนุนให้งบไตรมาสแรกเติบโตโดดเด่น

สำหรับการประเมินมูลค่า (Valuation) ปัจจุบันราคาหุ้น AIT ซื้อขายกันที่ P/E ระดับ 13.01 เท่า เทียบกับ P/E ตลาดโดยรวมที่ระดับ 19.92 เท่า ถือว่าราคาซื้อขายต่ำกว่าตลาด แต่อย่างไรก็ตาม ถ้าดู P/BV ที่ระดับ 2.24 เท่า ก็อาจสูงกว่าค่าเฉลี่ยที่ส่วนใหญ่ P/BV จะอยู่ที่ระดับ 1-2 เท่า

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

 1. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 67,996,104 หุ้น 6.59%
 2. นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ 53,766,125 หุ้น 5.21%
 3. น.ส.ศศิเนตร พหลโยธิน 34,490,575 หุ้น 3.34%
 4. นายกิตติศักดิ์ สพโชคชัย 34,373,295 หุ้น 3.33%
 5. นายศิณะ อุ่นทรพันธุ์ 34,007,200 หุ้น 3.30%

รายชื่อกรรมการ

 1. นายธนา ไชยประสิทธิ์ ประธานกรรมการ
 2. นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการผู้จัดการใหญ่, กรรมการ
 3. นายพงษ์เทพ ผลอนันต์ รองประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
 4. นายกิตติศักดิ์ สพโชคชัย กรรมการ
 5. นายสุรพร รักตประจิต กรรมการ
 6. นายภิสัก จารุดิลก กรรมการ
 7. นางศศิเนตร พหลโยธิน กรรมการ
 8. นายกมลพัทธ์ พหลโยธิน กรรมการ
 9. นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
 10. นายศรีภพ สารสาส กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
 11. นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา กรรมการอิสระ

Back to top button