BBIK ดิจิทัลคอนซัลต์

ในปี 2568 กลายเป็นโอกาสในการเติบโตของ BBIK ในฐานะที่ปรึกษาด้าน Digital Transformation เจ้าแรกของไทย


คุณค่าบริษัท

การเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่ดิจิทัล หรือ Digital Transformation เป็นหนึ่งในเมกะเทรนด์ของโลก โดยคาดว่าในปีนี้มูลค่าตลาด Digital Transformation ในไทยจะอยู่ที่ 2.8 แสนล้านบาท และเพิ่มเป็น 4.42 แสนล้านบาท ในปี 2568 กลายเป็นโอกาสในการเติบโตของบริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ BBIK ในฐานะที่ปรึกษาด้าน Digital Transformation เจ้าแรกของไทย

สะท้อนได้จากผลงานในช่วงที่ผ่านมาเติบโตต่อเนื่องทุกปี โดยปี 2563 มีรายได้รวม 200 ล้านบาท กำไรสุทธิ 43 ล้านบาท ปี 2564 มีรายได้รวม 306 ล้านบาท กำไรสุทธิเพิ่มเป็น 66 ล้านบาท ขณะที่ล่าสุดไตรมาส 1/2565 มีรายได้รวม 112 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 123.68% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้รวม 49 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 28 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 132.21% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 12 ล้านบาท

สาเหตุมาจากกระแสการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันที่เติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการให้บริการที่ครบวงจรของบริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี

ทำให้ผู้บริหารมั่นใจว่าผลการดำเนินงานปี 2565 จะเติบโตเกินกว่าเป้าที่ตั้งไว้ว่ารายได้และกำไรจะเติบโต 50% จากปีก่อน เนื่องจากมีแบ็กล็อก ณ สิ้นเดือน มี.ค. 2565 อยู่ที่ 458 ล้านบาท จะรับรู้รายได้ภายในปีนี้ 247 ล้านบาท และล่าสุดยังได้รับงานใหม่เข้ามาเติมแบ็กล็อกอีก 100 ล้านบาท รวมแล้วปัจจุบัน BBIK มีแบ็กล็อกไม่ต่ำกว่า 500 ล้านบาท

นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยหนุนจากการไปจับมือกับบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ตั้งบริษัทร่วมทุนที่ชื่อ บริษัท ออร์บิท ดิจิทัล จำกัด หรือ ORBIT Digital เพื่อดำเนินธุรกิจด้านดิจิทัล ทั้งนวัตกรรม IT และ Big Data โดยอาศัยจุดแข็งของ OR ทั้งฐานลูกค้า Blue Card เครือข่าย PTT Station และ Café Amazon ที่ครอบคลุมทั่วประเทศ จะสร้างรายได้ประจำ (Recurring income) ให้กับ BBIK แบบระยะยาว ซึ่งคาดในปีนี้จะมีรายได้ราว 150 ล้านบาท

ขณะที่ ปัจจุบัน BBIK ยังคงมีการเจรจากับพันธมิตรอย่างต่อเนื่อง

สำหรับการประเมินมูลค่า (Valuation) ปัจจุบันราคาหุ้น BBIK ซื้อขายกันที่ P/E ระดับ 82.10 เท่า เทียบกับ P/E ตลาดโดยรวมที่ระดับ 19.21 เท่า ถือว่าราคาซื้อขายสูงกว่าตลาดหลายเท่าตัว สอดคล้องกับ P/BV ที่ระดับ 11.82 เท่า ซึ่งสูงว่าค่าเฉลี่ยที่ส่วนใหญ่ P/BV จะอยู่ที่ระดับ 1-2 เท่า

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

 1. บริษัท บลูบิค กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด 25,000,123 หุ้น 25.00%
 2. นายพชร อารยะการกุล 16,855,062 หุ้น 16.86%
 3. นายปกรณ์ เจียมสกุลทิพย์ 10,005,008 หุ้น 10.01%
 4. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED 4,900,000 หุ้น 4.90%
 5. น.ส.วรรษมน อารยะการกุล 3,675,029 หุ้น 3.68%

รายชื่อกรรมการ

 1. นายธนา เธียรอัจฉริยะ ประธานกรรมการ
 2. นายพชร อารยะการกุล ประธานกรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ
 3. นายปกรณ์ เจียมสกุลทิพย์ กรรมการ
 4. นายพิพัฒน์ ประภาพรรณพงศ์ กรรมการ
 5. น.ส.สุธิดา จันทร์สมบูรณ์ กรรมการ
 6. นายวศิษฐ์ กาญจนหัตถกิจ กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
 7. นายครรชิต บุนะจินดา กรรมการอิสระ
 8. นายชลากรณ์ ปัญญาโฉม กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
 9. นายพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

Back to top button