EKH ศูนย์ผู้มีบุตรยากดันกำไร

EKH ได้รับผลดีจากการคลายล็อกดาวน์ของจีน ส่งผลบวกต่อการกลับมาใช้บริการศูนย์ผู้มีบุตรยาก (IVF) ของกลุ่มลูกค้าคนจีนมากขึ้น


คุณค่าบริษัท

สถานการณ์การโควิดที่เริ่มดีขึ้น อาจทำให้ขาของรายได้ที่เกี่ยวข้องกับโควิดของกลุ่มโรงพยาบาลต่าง ๆ ลดลง สวนทางกับรายได้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับโควิดมีสัญญาณการฟื้นตัวอย่างชัดเจน โดยเฉพาะบริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) หรือ EKH ที่เริ่มมีรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับโควิดฟื้นตัวดี

เริ่มจากการกลับเข้ารับการรักษาของคนไข้โรคทั่วไป และคนไข้เด็กที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากการเปิดเรียน และเข้าสู่ฤดูฝน ตามด้วยการรับรู้รายได้จากโรงพยาบาลคูน ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางสำหรับผู้สูงอายุ โดยเตรียมเปิดให้บริการในไตรมาส 3/2565 คาดจะช่วยสร้างรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 70-80 ล้านบาทต่อปี

ประกอบกับการคลายล็อกดาวน์ของจีน ซึ่งล่าสุดมีการอนุญาตให้สายการบินสัญชาติไทยสามารถทำการบินระหว่างประเทศไทยและจีนได้ 2 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ส่งผลบวกต่อการกลับมาใช้บริการศูนย์ผู้มีบุตรยาก (IVF) ของกลุ่มลูกค้าคนจีนมากขึ้น ซึ่งในปี 2562 ก่อนเกิดวิกฤตโควิด ศูนย์ IVF มีสัดส่วนลูกค้าชาวจีนสูงถึง 90%

ขณะที่ ผู้บริหารมั่นใจว่าการเติบโตของรายได้ปี 2565 จะเป็นไปตามเป้าหมายที่ 15% จากปี 2562 แม้รายได้ที่เกี่ยวข้องกับโควิดจะชะลอตัวลงตามสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศที่ปรับตัวดีขึ้น และการปรับให้โควิดกลายเป็นโรคประจำถิ่นในวันที่ 1 ก.ค. 2565 ก็ตาม

ทั้งนี้ EKH ยังมีปัจจัยหนุนจากสถานะการเงินที่แข็งแกร่งขึ้น หลังจากการออกหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 40 ล้านหุ้น จัดสรรให้กับบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) หรือ RAM และนายแพทย์รัชต์ชยุตม์ จีระพรประภา เพื่อรองรับการขยายแผนธุรกิจโรงพยาบาลในอนาคต

ด้านบล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) ระบุว่า EKH มีการเปลี่ยนกลยุทธ์การตลาดมาทำ Online Marketing มากขึ้น ทำให้คาดว่าโรงพยาบาลจะมีรายได้ลดลง 12.8% โดยรายได้ที่เกี่ยวกับโควิดจะลดลง 55.3% แต่รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับโควิดจะเพิ่มขึ้น 27.8% โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ 42.7%

สำหรับการประเมินมูลค่า (Valuation) ปัจจุบันราคาหุ้น EKH ซื้อขายกันที่ P/E ระดับ 12.21 เท่า เทียบกับ P/E ตลาดโดยรวมที่ระดับ 18.33 เท่า ถือว่าราคาซื้อขายต่ำกว่าตลาด แต่อย่างไรก็ตาม ถ้าดู P/BV ที่ระดับ 1.85 เท่า อาจสูงกว่าค่าเฉลี่ยตลาดที่ปัจจุบันซื้อขาย P/BV เฉลี่ยที่ 1.64 เท่า โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยที่ 8.76 บาท จากราคาต่ำสุด 8.55 บาท และราคาสูงสุด 9.20 บาท

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

 1. นางอรสา ตั้งสัจจะพจน์ 47,632,000 หุ้น 7.63%
 2. นายอำนวย เอื้ออารีมิตร 33,800,000 หุ้น 5.42%
 3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 28,928,032 หุ้น 4.64%
 4. นายกิตติพัฒน์ เอื้ออารีมิตร 24,086,400 หุ้น 3.86%
 5. นางกาญจนา เอื้ออารีมิตร 22,547,200 หุ้น 3.61%

รายชื่อกรรมการ

 1. พล.ร.อ.สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ
 2. นายอำนวย เอื้ออารีมิตร ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการ
 3. นางอรสา ตั้งสัจจะพจน์ กรรมการ
 4. นางกาญจนา เอื้ออารีมิตร กรรมการ
 5. นายสุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์ กรรมการ
 6. นายวัลลภ โพธิเพียรทอง กรรมการ
 7. นายอำนาจ เอื้ออารีมิตร กรรมการ
 8. นายเมธา วนดิลก กรรมการ
 9. นายสุรินทร์ กู้เจริญประสิทธิ์ กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
 10. นายวรพล วิริยะกุลพงศ์ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
 11. นายวุฒิชัย ธรรมสาโรช กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

Back to top button