สติ & อคติ

วันนี้เป็นวันอิกไห วันดีแต่ไม่เหมาะพิธีมงคลสมรส แต่การงานอย่างอื่น หากเลือกเฟ้นฤกษ์ยามดีแล้วก็จะสำเร็จลุล่วงได้


โหงวเฮ้งหุ้น

“สติ” ทำเรื่องใหญ่ ๆ กลายเป็นเรื่องเล็ก

“อคติ” ทำเรื่องเล็ก ๆ กลายเป็นเรื่องใหญ่

วันนี้เป็นวันอิกไห วันดีแต่ไม่เหมาะพิธีมงคลสมรส แต่การงานอย่างอื่น หากเลือกเฟ้นฤกษ์ยามดีแล้วก็จะสำเร็จลุล่วงได้ ธุรกิจวันนี้ หลายคนอาจเผชิญกับความผันแปรที่ยากต่อการคาดหมาย..

สำหรับหุ้นแนะนำให้ซื้อคือ KKP หรือ TISCO

หุ้นที่ไม่แนะนำลงทุนช่วงนี้คือ THANA และ ARIN

คติวันนี้ “สิ่งที่อยู่ตรงหน้า มีค่ากว่าสิ่งที่ผ่านมาเสมอ”

Back to top button