เรียบง่าย

วันนี้เป็นวันซิงทิ่ว ดวงวันนี้ชะตาชีวิตของคนส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ปัญหาที่เป็นแบบสองแง่สองมุมอาจจะถึงท่านในขณะที่ประกอบธุรกิจต่างๆ


โหงวเฮ้งหุ้น

แสดงความชัดเจน..โอบกอดความเรียบง่าย

ลดความเห็นแก่ตัว….มีความปรารถนาน้อย

วันนี้เป็นวันซิงทิ่ว ดวงวันนี้ชะตาชีวิตของคนส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ธุรกิจวันนี้ ปัญหาที่เป็นแบบสองแง่สองมุมอาจจะถึงท่านในขณะที่ประกอบธุรกิจต่าง ๆ

สำหรับหุ้นแนะนำให้ซื้อคือ BCH หรือ PR9

หุ้นที่ไม่แนะนำลงทุนช่วงนี้คือ TRUE และ DTAC

คติวันนี้ “โลกเป็นของคนที่ปล่อยวาง”

Back to top button