ปฏิทินการเมืองโหด

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมาแล้วกี่ปี กำลังเป็นคำถามอึกทึกครึกโครมในบ้านเมืองเราเวลานี้


พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมาแล้วกี่ปี กำลังเป็นคำถามอึกทึกครึกโครมในบ้านเมืองเราเวลานี้

หากจะตอบแบบชั้นเดียวเชิงเดียว ก็คงไม่มีปัญหาอะไร พล.อ.ประยุทธ์ ปฏิวัติยึดอำนาจมาเมื่อเดือน พ.ค. 2557 พอวันที่ 24 สิงหาคม 2557 ก็ได้รับโปรดเกล้าฯ ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

นับจากวันนั้นถึงวันนี้ เหลือเวลาอีกไม่กี่วัน พล.อ.ประยุทธ์ก็จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครบ 8 ปีในวันที่ 24 สิงหาคม 2565 แล้ว

รัฐธรรมนูญมาตรา 158 วรรคสุดท้ายบัญญัติว่า “นายกรัฐมนตรีจะดำรงตำแหน่งรวมกันแล้วเกินแปดปีมิได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการดำรงตำแหน่งติดต่อกันหรือไม่ แต่มิให้นับรวมระยะเวลาในระหว่างที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปหลังพ้นจากตำแหน่ง”

รัฐธรรมนูญ 60 ระบุชัดเจนเลยว่า นายกฯ จะดำรงตำแหน่งเกิน 8 ปีมิได้ แม้ดำรงตำแหน่งไม่ติดต่อกัน ก็ต้องเอามานับรวม

รัฐธรรมนูญมาตรา 264 ยังลงรายละเอียดลึกอีกว่า “ให้คณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ เป็นคณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ (ปี 60)…”

แม้รัฐธรรมนูญออกมาภายหลังพล.อ.ประยุทธ์รับตำแหน่งนายกฯ แต่รัฐธรรมนูญก็ยังบังคับให้นับรวมอายุคณะรัฐมนตรีของพล.อ.ประยุทธ์ด้วย

รัฐธรรมนูญมิได้มีข้อยกเว้นในการนับเงื่อนเวลาดำรงตำแหน่งของพล.อ.ประยุทธ์ใด ๆ เลย ฉะนั้นตามรัฐธรรมนูญนี้ พล.อ.ประยุทธ์จะดำรงตำแหน่งครบ 8 ปีในวันที่ 24 ส.ค. 65 ที่จะถึงในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้

แต่ก็อย่างว่าแหละครับ ในระบบยุติธรรมแบบมีธง อะไรก็ย่อมเกิดขึ้นได้เสมอ!

พล.อ.ประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีที่ใช้อำนาจบริหารสั่งการ ปูนบำเหน็จให้คุณให้โทษข้าราชการมานับไม่ถ้วน และต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปีแล้วด้วย แต่ก็ยังได้รับการวินิจฉัยว่า “ไม่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ” อันจะทำให้ขาดคุณสมบัติในการเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

คำวินิจฉัยฝืน “ความรู้สึกสามัญ” ของชาวบ้าน และตรรกะที่ใช้อธิบายต่อสังคมก็ทะแม่ง ๆ ว่า พล.อ.ประยุทธ์เป็นนายกฯ ตามอำนาจพิเศษที่ได้รับการแต่งตั้งจากคสช. จึงไม่ใช่ “เจ้าหน้ที่รัฐตามความหมายทั่วไป

เฮ้อ! ทะแม่งและพิเรนทร์น่าดู

เรื่องการถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบถ้วนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ที่พล.อ.ประยุทธ์รอดมาได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจ

ฉะนั้น คำวินิจฉัยคุณสมบัตินายกรัฐมนตรี ก็อาจจะออกมาในแนวฝืนความรู้สึกสามัญกันได้ต่อไปอีก โอกาสที่พล.อ.ประยุทธ์จะรอดมีถึง 90% ไม่รอดแค่ 10%

ซึ่งขณะนี้ กองเชียร์พล.อ.ประยุทธ์ ก็ออกมาเชียร์ให้อยู่รอดปลอดภัยกันเป็นหลายแนวทางแล้ว

แนวทางแรก อายุครบ 8 ปีพล.อ.ประยุทธ์ นับตั้งต้นจากรัฐธรรมนูญปี 60 พล.อ.ประยุทธ์จะไปสิ้นสุดวาระดำรงตำแหน่งเอาในปี 2568 หรือต่อได้อีก 3 ปีข้างหน้าโน่น

แนวทางที่ 2 อายุครบ 8 ปีพล.อ.ประยุทธ์ นับตั้งต้นแต่การเข้ารับตำแหน่งหลังการเลือกตั้งใหญ่ปี 2562 พล.อ.ประยุทธ์จะลากไปยาวถึงปี 2570 หรืออีก 5 ปีข้างหน้าโน่นเลย ถึงจะสิ้นสุดวาระดำรงตำแหน่ง

คิดไปแล้วก็ใจหาย พล.อ.ประยุทธ์อาจดำรงตำแหน่งต่อไปอีก 3 ปีหรือ 5 ปีข้างหน้า หลังจากดำรงตำแหน่งมาแล้ว 8 ปีเชียวหรือ

ประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนต่างก็เผชิญวิกฤตโควิดมาเช่นเดียวกับไทย แต่บัดนี้ฟื้นตัวล้ำหน้าไทยไปหมดแล้ว จีดีพีไตรมาส 2 ที่ผ่านมา ฟื้นตัวกันในระดับ 4% ขึ้นมาจนถึงจีดีพีมาเลย์ เติบโตสูงสุดในระดับ 8.9% แต่จีดีพีไทยโตแค่ 2.5%

เศรษฐกิจไทยหยุดนิ่งมานาน ในขณะที่การแข่งขันในระดับภูมิภาคและในระดับโลก หมุนเร็วจี๋

อยู่ไปกันแบบไทย ๆ เราก็แล้วกัน ค่าไฟขึ้นก็เอาทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคแก้ไป น้ำท่วมก็ถือโอกาสเลี้ยงปลาไปประมาณนั้น

Back to top button