FPT ปีนี้ยังสดใส

FPT ซึ่งทำธุรกิจพัฒนาและบริหารจัดการกลุ่มอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร หนึ่งในบริษัทกลุ่ม “เจ้าสัวเจริญ” ที่ยังปั้นกำไรเติบโตต่อเนื่อง


คุณค่าบริษัท

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ FPT ซึ่งทำธุรกิจพัฒนาและบริหารจัดการกลุ่มอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร เป็นหนึ่งในบริษัทของกลุ่ม “เจ้าสัวเจริญ สิริวัฒนภักดี” ที่ยังปั้นกำไรเติบโตต่อเนื่อง โดยเปิดงบไตรมาส 3/2565 (เม.ย.-มิ.ย. 2565) มีกำไรสุทธิ 680 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 48% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 463 ล้านบาท

หลัก ๆ มาจากรายได้รวมเพิ่มขึ้น 13.8% อยู่ที่ 4,374 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้รวม 3,845 ล้านบาท แบ่งเป็น รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 3,155 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.1% รายได้จากการให้เช่าและบริการ 597 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.5% รายได้จากธุรกิจโรงแรม 85 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 91.6% และรายได้ค่าบริหารจัดการ 171 ล้านบาท ลดลง 7.6%

นอกจากนี้ ยังมีบันทึกกำไรพิเศษจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจำนวน 309 ล้านบาท ให้กับ FTREIT จำนวน 9 ยูนิต และการบันทึกกำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมในการเปลี่ยนโอนประเภทเงินลงทุนจำนวน 111 ล้านบาท จากการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มเติมในกิจการที่ประเทศอินโดนีเซีย

ขณะที่ ตั้งแต่เดือน ม.ค.-มิ.ย. 2565 ในส่วนของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยได้ทยอยเปิดโครงการไปแล้ว 6 โครงการ ในราคาระหว่าง 2-35 ล้านบาทต่อยูนิต จากทั้งหมด 18 โครงการ คิดเป็นมูลค่าโครงการรวม 20,000 ล้านบาท และช่วงครึ่งปีหลังมีแผนเปิดตัวโครงการบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม และโครงการต่างจังหวัดอีกจำนวน 12 โครงการ

ส่วนธุรกิจโรงงานและคลังสินค้ายังมีอัตราการเช่ารวมสูงถึง 85.4% และยังได้รับอานิสงส์จากการชะลอการส่งออกที่ทำให้มีดีมานด์เช่าคลังสินค้าระยะสั้นเพิ่มเติม ซึ่งคาดการณ์ว่าจะส่งผลยาวถึงสิ้นปี 2565

ด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรม สามารถรักษาอัตราการเช่าได้ในระดับสูง ซึ่งอาคารสำนักงานสามารถรักษาระดับผู้เช่าไว้ได้กว่า 90% สำหรับ 2 โครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา ได้แก่ โครงการมิกซ์ยูส “สีลมเอจ” มีความคืบหน้าตามเป้าหมาย และจะเปิดให้บริการในเดือน ก.ย. 2565 พร้อม ๆ กับจะส่งมอบโครงการศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ให้แก่บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด ด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้ การเดินหน้าเปิดประเทศยังขับเคลื่อนให้ประชาชนมีการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจศูนย์การค้า “สามย่านมิตรทาวน์” กลับมาคึกคัก และธุรกิจโรงแรมเริ่มฟื้นตัวดีขึ้น

ทำให้คาดว่างบปี 2565 (ต.ค. 2564-ก.ย. 2565) FPT จะเติบโตก้าวกระโดด จากปีที่แล้วที่มีรายได้รวม 15,721 ล้านบาท กำไรสุทธิ 1,586 ล้านบาท

สำหรับการประเมินมูลค่า (Valuation) ปัจจุบันราคาหุ้น FPT ซื้อขายกันที่ P/E ระดับ 18.30 เท่า เทียบกับ P/E ตลาดโดยรวมที่ระดับ 17.95 เท่า ถือว่าราคาซื้อขายสูงกว่าตลาดเล็กน้อย อย่างไรก็ตามถ้าไปดู P/BV ที่ระดับ 0.98 เท่า ถือว่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยตลาดที่ปัจจุบันซื้อขาย P/BV เฉลี่ยที่ 1.63 เท่า

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

 1. บริษัท เฟรเซอร์ส แอสเซ็ทส์ จำกัด 1,009,531,269 หุ้น 43.53%
 2. บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด 888,390,839 หุ้น 38.30%
 3. DBS BANK LTD 115,501,515 หุ้น 4.98%
 4. UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED – Client Account 71,500,000 หุ้น 3.08%
 5. UBS AG SINGAPORE BRANCH 38,191,034 หุ้น 1.65%

รายชื่อกรรมการ

 1. นายชายน้อย เผื่อนโกสุม ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
 2. นายธนพล ศิริธนชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ
 3. นายชาย วินิชบุตร กรรมการ
 4. นายปณต สิริวัฒนภักดี กรรมการ
 5. นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ กรรมการ
 6. นายชาลี โสภณพนิช กรรมการ
 7. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการ
 8. นายธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
 9. นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
 10. นางบุษยา มาทแล็ง กรรมการอิสระ

Back to top button