หยุดท้อ

วันนี้เป็นวันกุ้ยไห แม้จะเป็นวันดีมีศรี แต่เพียงเหมาะในการประกอบพิธีเปิดกิจการการค้าและการเดินทางไม่ควรประกอบพิธีมงคลสมรส


โหงวเฮ้งหุ้น

แม้ฟ้ายังมืดครึ้มคลุมเครืออยู่..แต่ก็รู้ว่าผ่านการไปต่อ..

อุปสรรคอาจมีอย่ารีรอ…แค่หยุดท้อก็วิ่งฉิวปลิวตามลม

วันนี้เป็นวันกุ้ยไห แม้จะเป็นวันดีมีศรี แต่เพียงเหมาะในการประกอบพิธีเปิดกิจการการค้าและการเดินทางไม่ควรประกอบพิธีมงคลสมรส ธุรกิจวันนี้ ธุรกิจการงานคล่องตัวพอสมควรจะมีเรื่องวุ่น ๆ บ้างก็เพียงส่วนน้อย..

สำหรับหุ้นแนะนำให้ซื้อคือ BTS หรือ BEM

หุ้นที่ไม่แนะนำลงทุนช่วงนี้คือ TTA และ HANA

คติวันนี้ “คนที่ทำได้คือ คนที่เชื่อว่าเขาทำได้”

Back to top button