ความจริงใจ

วันนี้เป็นวันธงชัย เลือกเฟ้นฤกษ์ดีแล้ว เหมาะในการมงคลสมรส เปิดกิจการ เข้าบ้านใหม่ ฯลฯ สำหรับหุ้นแนะนำให้ซื้อคือ GPSC หรือ BGRIM


โหงวเฮ้งหุ้น

เมื่อ “ความจริงใจ” บริสุทธิ์ก่อตัวขึ้นภายใน

สิ่งนั้นจะถูกรับรู้จากภายนอกในใจของผู้อื่น

วันนี้เป็นวันธงชัย เลือกเฟ้นฤกษ์ดีแล้ว เหมาะในการมงคลสมรส เปิดกิจการ เข้าบ้านใหม่ ฯลฯ

สำหรับหุ้นแนะนำให้ซื้อคือ GPSC หรือ BGRIM

หุ้นที่ไม่แนะนำลงทุนช่วงนี้คือ TRITN และ CGD

คติวันนี้ “บางคนเสียแต่ได้ บางคนได้แต่ยังเสีย”

Back to top button