AMATA ธุรกิจเริ่มสดใส

AMATA ยังมีสตอรี่เชิงบวกที่จะหนุนการเติบโตในระยะยาว จากการเตรียมลงทุนสร้างนิคมอุตสาหกรรมในสสป.ลาว 2 แห่ง


คุณค่าบริษัท

ผลประกอบการในช่วง 6 เดือนแรกปีนี้ของบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) หรือ AMATA ซึ่งทำธุรกิจพัฒนาและบริหารจัดการเกี่ยวกับนิคมอุตสาหกรรม รวมถึงธุรกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีรายได้รวม 2,813.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ทำได้ 1,860.90 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 1,202.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ทำได้ 432.80 ล้านบาท สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของกลุ่มนักลงทุนต่างชาติที่เริ่มกลับเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น หลังจากมีการเปิดเมือง เปิดประเทศ

ขณะที่ ทิศทางในช่วงครึ่งปีหลังน่าจะเติบโตได้ต่อ เนื่องจากเป็นช่วงไฮซีซั่นของธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม ประกอบกับจะมีการรับรู้รายได้จากงานสาธารณูปโภคเพิ่มมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันมียอดขายที่ดินรอโอน (Backlog) มูลค่ารวม 5,176 ล้านบาท แบ่งเป็น มูลค่ายอดขายรอโอนในประเทศเวียดนามประมาณ 1,800 ล้านบาท คาดจะเริ่มรับรู้ตั้งแต่ปี 2566 เป็นต้นไป และเป็นมูลค่ายอดขายรอโอนจากนิคมฯ ภายในประเทศไทยประมาณ 3,300 ล้านบาท โดยคาดจะทยอยส่งมอบในช่วงที่เหลือของปี 2565 ตามสัญญาได้ประมาณ 60-65%

นอกจากนี้ ยังมีที่ดินพร้อมขายในมืออีกกว่า 1,100-1,300 ไร่ แบ่งเป็น ที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ประมาณ 400-500 ไร่ และที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ระยองประมาณ 700-800 ไร่ ทำให้มั่นใจว่าในปี 2565 จะสามารถขายที่ดินได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ 1,095 ไร่อย่างแน่นอน

แต่ไม่หมดแค่นี้ เพราะ AMATA ยังมีสตอรี่เชิงบวกที่จะหนุนการเติบโตในระยะยาว จากการเตรียมลงทุนสร้างนิคมอุตสาหกรรมในสสป.ลาว 2 แห่ง ได้แก่ โครงการ อมตะ สมาร์ท แอนด์ อีโค ซิตี้ นาเตย ขนาดพื้นที่ 410 เฮกตาร์ หรือ 2,562.5 ไร่ ซึ่งเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ต้นปี 2565 เป็นต้นไป มีการเชื่อมต่อกับรถไฟลาว-จีนเป็นจุดขายสำคัญ

และอีกโครงการเป็นโครงการอมตะ สมาร์ท แอนด์ อีโค ซิตี้ นาหม้อ หรือเมืองทันสมัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เมืองนาหม้อ (AMATA Smart and Eco City Namor) แขวงอุดมไซ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 3,150 เฮกตาร์ หรือ 19,687 ไร่ ล่าสุดได้ร่วมลงนามในข้อตกลงสัมปทานกับรัฐบาลสปป.ลาวแล้ว

ด้านบล.พาย คงประมาณการกำไรปี 2565 ของ AMATA ไว้ที่ 1,428 ล้านบาท และจะมีรายได้ที่ 5,754 ล้านบาท โดยปัจจัยบวกยังมาจากแนวโน้มในช่วงครึ่งปีหลังที่ตามปกติจะเป็นช่วงที่มีผลประกอบการดีกว่าช่วงครึ่งปีแรก รวมถึง AMATA ยังมียอดขายที่ดินรอโอนในมืออีก 5,176 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะรับรู้ในปี 2565 ประมาณ 60%

สำหรับการประเมินมูลค่า (Valuation) ปัจจุบันราคาหุ้น AMATA ซื้อขายกันที่ P/E ระดับ 10.38 เท่า เทียบกับ P/E ตลาดโดยรวมที่ระดับ 18.07 เท่า ถือว่าราคาซื้อขายต่ำกว่าตลาด สอดคล้องกับ P/BV ที่ระดับ 1.20 เท่า ก็ถือว่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยตลาดที่ปัจจุบันซื้อขาย P/BV เฉลี่ยที่ 1.64 เท่า

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

 1. นายวิกรม กรมดิษฐ์ 301,652,396 หุ้น 26.23%
 2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 60,831,921 หุ้น 5.29%
 3. นายศิริศักดิ์ สนโสภณ 28,803,322 หุ้น 2.50%
 4. บริษัท อีโตชู เอ็นเตอร์ไพรซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด 25,000,000 หุ้น 2.17%
 5. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 24,595,307 หุ้น 2.14%

รายชื่อกรรมการ

 1. นายวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ)
 2. นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์ รองประธานกรรมการ
 3. นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ กรรมการ
 4. นายอนุชา สิหนาทกถากุล กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
 5. นายนพพันธป์ เมืองโคตร กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
 6. นายสมเจตน์ ทิณพงษ์ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
 7. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช กรรมการอิสระ

Back to top button