ไม่พูดทุกเรื่อง

วันนี้เป็นวันโป่วซิ้ง วันนี้ดวงประจำวันธรรมดาสามัญ เรื่องที่ไม่ค่อยสำคัญทำได้บ้าง การเจรจาต่าง ๆ ทำได้ในขอบเขตที่สิ่งแวดล้อมอำนวยให้


โหงวเฮ้งหุ้น

“รู้ทุกอย่าง”…ย่อมเป็นเรื่องดี

แต่ “ไม่พูดหมดทุกเรื่องที่รู้”…ย่อมดีกว่า..

วันนี้เป็นวันโป่วซิ้ง วันนี้ดวงประจำวันธรรมดาสามัญ เรื่องที่ไม่ค่อยสำคัญทำได้บ้าง การเจรจาต่าง ๆ ทำได้ในขอบเขตที่สิ่งแวดล้อมอำนวยให้ ธุรกิจวันนี้ การค้าและธุรกิจการเงินต่าง ๆ ถ้าดำเนินไปด้วยความมุมานะ ผลได้พอประมาณ

หุ้นแนะนำให้ซื้อคือ THCOM หรือ INTUCH

หุ้นที่ไม่แนะนำลงทุนช่วงนี้คือ BAM และ CHAYO

คติวันนี้ “จงใช้เงินให้เกิดคุณค่า มิเช่นนั้นเงินจะฆ่าคุณ”

Back to top button