สังคมข่าวหุ้น

TPL เด้งแรง ล่าสุด TPL แจ้งต่อ ตลท.ว่า ตามที่ปรากฏข่าวตามสื่อสาธารณะหลายแห่ง เกี่ยวกับกลุ่มบุคคลที่ได้รับการจัดสรรหุ้น IPO


TPL เด้งแรง ล่าสุด ภัทรลาภ ทวีวงศ์ ณ อยุธยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยพาร์เซิล จำกัด (มหาชน) หรือ TPL แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ตามที่ปรากฏข่าวตามสื่อสาธารณะหลายแห่ง เกี่ยวกับกลุ่มบุคคลที่ได้รับการจัดสรรหุ้น IPO ซึ่งอาจทำให้นักลงทุนเกิดความเข้าใจผิด บริษัทขอชี้แจงข้อเท็จจริง ระบุชัด เซียนหุ้น “สุระ คณิตทวีกุล และ พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี” ยังถือหุ้น TPL อยู่ครบ บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในโครงสร้างการถือหุ้นและการประกอบธุรกิจ และบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการขยายธุรกิจภายหลังการเข้าจดทะเบียน

ธปท.เพิ่มแบงก์พาณิชย์ สุวรรณี เจษฎาศักดิ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวถึงกรณีที่พรรคก้าวไกล มีข้อเสนอให้เพิ่มจำนวนธนาคารพาณิชย์มากขึ้น เพื่อให้เกิดการแข่งขันที่เป็นประโยชน์ต่อลูกหนี้ในเรื่องอัตราดอกเบี้ยว่า หลังจากที่มีรัฐบาลใหม่เรียบร้อยแล้ว ธปท. จะเข้าไปหารือกับทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดใหม่ในเรื่องดังกล่าว ซึ่งจะต้องนำข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่มาพิจารณาร่วมกัน ในส่วนของ ธปท.เอง ก็มีแนวนโยบายในการเพิ่มจำนวนธนาคารพาณิชย์ ด้วยการเปิดให้ขออนุญาตดำเนินการ Virtual Bank ซึ่งได้เปิดรับฟังความคิดเห็นรอบที่ 2 จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไปแล้ว ซึ่งน่าจะได้เห็นความชัดเจนในอีกไม่นานนี้ โดยเป้าหมายของ ธปท.คือ จะให้ใบอนุญาต Virtual Bank อีกไม่เกิน 3 ราย

TRUE ต้นทุนลด บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กรระดับ A+ แนวโน้มคงที่ (Stable) จาก ทริสเรทติ้ง ซึ่งเป็นสถานะบริษัทใหม่ที่เกิดจากการควบรวมระหว่างทรูและดีแทค มุ่งหน้าสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัลนำเทคโนโลยีเข้าถึงผู้บริโภคเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น และมุ่งเน้นสร้างมูลค่าเพิ่มให้ภาคธุรกิจเติบโตอย่างก้าวกระโดด พร้อมร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทย เตรียมเสนอขายหุ้นกู้เป็นครั้งแรกหลังควบรวมให้แก่นักลงทุนจำนวน 4 ชุด อายุหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 ปี ถึง 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ระหว่าง 3.35-4.50% ต่อปี คาดเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 20, 21 และวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 โดยมีธนาคารกรุงเทพ กสิกรไทย ไทยพาณิชย์ ซีไอเอ็มบี ไทย และ ทหารไทยธนชาต เป็นผู้จัดจำหน่าย และมีธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

NEX รุกส่งรถ คณิสสร์ ศรีวชิระประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) หรือ NEX ส่งมอบรถบรรทุกไฟฟ้า 12 ล้อของ NEX ให้กับบริษัท วารุกะ888 จำกัด ประกอบธุรกิจให้บริการจัดหารถขนส่งสินค้า เพื่อนำไปส่งต่อให้กับลูกค้า บริษัท ไทย เพ็ท เรซิน จำกัด (TPRC) ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเม็ดพลาสติก PET resin นำไปใช้ในการขนส่งสินค้าเม็ดพลาสติก ซึ่งถือเป็นรถบรรทุกไฟฟ้า 12 ล้อ เชิงพาณิชย์ที่พร้อมนำไปใช้ในการขนส่งสินค้าเม็ดพลาสติกเป็นรายแรกของประเทศไทย

RS ดึง “ยูนิเวอร์แซล” ร่วมบริหารลิขสิทธิ์เพลง “อาร์เอสมิวสิค” เตรียมขาย IPO ปี 2567 สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.อาร์เอส (RS)  เผย อาร์เอส มิวสิค ประกาศเดินหน้าและรุกธุรกิจเพลงอีกครั้งในจังหวะเวลาที่เหมาะสมด้วยโมเดลธุรกิจใหม่ที่ชัดเจน และจากการมีพาร์ตเนอร์ใหม่ที่แข็งแกร่งทั้งในและต่างประเทศจะนำมาซึ่งกลยุทธ์เชิงรุกที่แตกต่างและไร้กรอบ เพื่อสร้างรายได้จากหลายช่องทาง

CWT  ปรับโครงสร้าง วีระพล ไชยธีรัตต์ กรรมการผู้จัดการ บมจ.ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป (CWT) เผยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติแผนเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัท กรีน เพาเวอร์ 2 จำกัด (GP2) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มพลังงานที่มีบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท ชัยวัฒนา กรีน จำกัด (CWTG) ถือหุ้นโดยตรง 100% ของทุนจดทะเบียน โดย GP2 จะเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 300,000,000 บาท เป็น 510,109,300 บาท ด้วยการออกหุ้นสามัญใหม่ 2,101,093 หุ้น จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน วัตถุประสงค์เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นเดิม และเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการปรับโครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุ่ม CWTG

ก.ล.ต.เตือน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ออกหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเปิดเผยคำเตือนความเสี่ยงจากการซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีของผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อให้ผู้ซื้อขายได้รับข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงของคริปโทเคอร์เรนซีอย่างเพียงพอ และออกหลักเกณฑ์ห้ามผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลให้บริการหรือสนับสนุนการให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีการจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้ฝากและการให้กู้ยืม (deposit taking & lending) เพื่อเพิ่มความคุ้มครองแก่ผู้ลงทุนจากความเสี่ยงของบริการดังกล่าว มีผล 31 ก.ค.นี้

Back to top button