กฎ กติกา สังคมตลาดหุ้น FA บทบาทสำคัญบจ.

ในทุกสังคมที่มนุษย์เข้าไปมีปฏิสัมพันธ์ จะมีระเบียบ กฎ กติกา รวมถึงมารยาท ที่ถูกออกแบบ หรือกำหนดออกมาให้ผู้อยู่ร่วมในสังคมนั้น ๆ จะต้องปฏิบัติตาม


ในทุกสังคมที่มนุษย์เข้าไปมีปฏิสัมพันธ์ จะมีระเบียบ กฎ กติกา รวมถึงมารยาท ที่ถูกออกแบบ หรือกำหนดออกมาให้ผู้อยู่ร่วมในสังคมนั้น ๆ จะต้องปฏิบัติตาม ไม่ว่าสังคมที่ว่านั้นจะเป็นสังคมเล็กหรือใหญ่ก็ตาม

“บริษัทเอกชน” ภายหลังจากการแปรสภาพเป็น มหาชน จะกลายเป็น “บริษัทจดทะเบียน” และเข้ามาอยู่ในสังคมใหม่ของ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ซึ่งเป็นข้อตกลงการจดทะเบียน ระหว่าง บริษัทเอกชน กับทางตลาดหลักทรัพย์ฯ

โดยบริษัทจดทะเบียน ที่เพิ่งเข้ามาใหม่ จะต้องมีที่ปรึกษาทางการเงิน (FA) ในการเป็นพี่เลี้ยงดูแล และแนะนำ รวมถึง สอนให้เข้าใจหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง การเป็นบริษัทจดทะเบียนที่ดี ภายหลังจากเข้าตลาดเป็นระยะเวลาอย่างน้อย คือ 1 ปี

โดยส่วนใหญ่ ร้อยละ 80-90 นิสัยของบริษัทจดทะเบียน นั้นจะคล้ายกับ FA หรือจะเรียกว่า นิสัยของ FA จะมีนิสัยเดียวกับ บริษัทจดทะเบียนนั้น ๆ

เนื่องจากความที่มี “เคมีที่ตรงกัน“ ทำให้การร่วมงานกันของทั้งสอง ประสบความสำเร็จ จนเข้าตลาดหุ้นได้สำเร็จ

หน้าที่สำคัญ ของ FA คือ การคัดกรอง บริษัทที่ดี เพื่อไม่ให้ออกนอกลู่ นอกทาง จากกฎระเบียบ กติกา และมารยาท เมื่อเข้ามาอยู่ในสังคมของตลาดทุน

กฎระเบียบ พื้นฐานของบริษัทจดทะเบียน ที่ต้องระมัดระวัง คือ แนวทางปฏิบัติ เรื่องของการเปิดเผยข้อมูลเชิงส่งเสริมที่ไม่มีเหตุอันควร หรือ เกินความจำเป็น โดยหวังผลต่อราคาหุ้น

แต่ปัจจุบัน มีบาง FA ที่หวังแต่จะมีรายได้และผลตอบแทน โดยไม่ได้คัดกรอง หรือละเลยการปฏิบัติหน้าที่ในการใช้ความรู้ ความสามารถ ด้วยความระมัดระวังอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ซึ่งถือว่า

“บกพร่องต่อหน้าที่”

ควรจะถูกทางการ สั่งพักการให้ความเห็นชอบในการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน หรือแบนออกจากวิชาชีพไปเลย เพราะถือว่า มีความผิดซ้ำ ๆ หลายครั้ง

ปัจจุบัน เราจะเห็นผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน ทั้งเก่าและใหม่ ไม่ได้โฟกัส ที่การทำธุรกิจ แต่มุ่งเน้นที่จะปกป้องราคาหุ้นเพียงอย่างเดียว 

โดยบางราย ถือว่าน่าสมเพชมากที่ออกมาพูดถึง ความผิดปกติของราคาหุ้นตนเอง ไปในลักษณะของการ 

“จับแพะ ชนแกะ” 

ทำให้คนในสังคมตลาดทุน ที่มีความรู้ ความเข้าใจจริง ๆ ต่างรู้ว่า มันเป็นคนละเรื่อง ซึ่งนำไปสู่ การมองถึงองค์ความรู้เรื่องตลาดทุน ที่อ่อนด้อยของผู้บริหารรายนั้นอีกต่างหาก โดยปราศจากคำแนะนำจาก FA

เท่านั้นยังไม่พอ ยังมี กูรู อินฟลูเอนเซอร์ หรือ บุคคลที่ตั้งตัวเป็น นักลงทุนที่ทรงคุณค่า เหนือคนทั่วไป ที่มีผลประโยชน์ จากการถือครองหุ้นนั้น ๆ ออกมาพ่นคำพูด ให้ร้าย คนที่เห็นต่าง ที่เหมือนจะดูถูกสติปัญญาตนเอง อย่างเห็นได้ชัด

การที่บริษัทจดทะเบียน บางรายออกมา สนใจราคาหุ้นรายวัน และ มุ่งเน้น การดันค่า P/E มากกว่า การสร้างผลกำไรตอบแทนผู้ถือหุ้น (EPS) ถือเป็นตราบาป ที่ FA ต้องรับผิดชอบ และอยากให้ สำนักงาน ก.ล.ต. แบน FA ที่หวังแต่อามิสสินจ้าง ละเลยไม่รับผิดชอบ กับบริษัทจดทะเบียนให้หมดไปจากตลาดหุ้น

เพราะที่ผ่านมา ประวัติของบรรดา FA แต่ละราย สามารถดูย้อนหลังได้ว่า ที่ผ่านมา เอาหุ้นตัวไหนเข้าตลาด รายใดที่สร้างความเสียหายให้กับนักลงทุน…หาไม่ยาก

อยากฝาก ศ.ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ให้ช่วยกำชับลูกน้อง ในการสกัด FA ที่เพิกเฉยต่อวิชาชีพเหล่านี้ เพราะตราบาป ที่เป็นความผิดพลาด ในการผ่านไฟลิ่ง ของหน่วยงานท่าน จะมีผลต่อนักลงทุนตลอดไป

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ถือเป็นอีก “สังคมหนึ่ง” ที่บริษัทจดทะเบียนจะต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ อย่างเคร่งครัด

การที่ใครสักคน ที่ได้รับเกียรติให้เข้าไปรับประทานอาหารในร้านที่มีกฎข้อบังคับในการรับประทานอาหาร และแต่งกายสุภาพเรียบร้อย

โดยระหว่างทาน กลับละเมิดข้อบังคับ แล้วบอกว่า ฉัน คือ นายนั่น นางนี้ หรือ ฉันมีเงินจ่าย

แบบนี้ก็อาจจะถูกเด็กเสิร์ฟ จับโยนออกหลังร้านแบบไม่คิดเงินก็มีให้เห็นมาแล้วหลายเคส

Back to top button