หัวใจมีสุข

วันนี้เป็นกีบี่ เป็นวันที่ไม่เหมาะแก่การแสวงหาลาภที่ไม่ต้องการใช้แรงงาน แต่ควรขยันหมั่นเพียรในทางที่ถูกที่ควร


โหงวเฮ้งหุ้น

“เมตตา” ทำให้ใบหน้ามีรอยยิ้ม

“อภัย” ทำให้หัวใจมีความสุข..

วันนี้เป็นกีบี่ เป็นวันที่ไม่เหมาะแก่การแสวงหาลาภที่ไม่ต้องการใช้แรงงาน แต่ควรขยันหมั่นเพียรในทางที่ถูกที่ควร ธุรกิจวันนี้ ในด้านมนุษยสัมพันธ์ควรเสริมสร้างให้ดี เพื่อปูทางสำหรับธุรกิจในภายภาคหน้า

หุ้นแนะนำให้ซื้อคือ CRC หรือ CPN

หุ้นที่ไม่แนะนำลงทุนช่วงนี้คือ MTC และ TIDLOR

คติวันนี้ “ทุกข์น้อย..แก่ช้า..อายุยืน”

Back to top button