ผลแห่งกรรม

วันนี้เป็นวันธงชัย เลือกเฟ้นฤกษ์ดีแล้ว เหมาะในการมงคลสมรส เปิดกิจการ เข้าบ้านใหม่ หุ้นแนะนำให้ซื้อคือ KTB หรือ TTB


โหงวเฮ้งหุ้น

สร้างอะไรได้พลันสิ่งนั้นเห็น

ทุกข์ลำเค็ญชักจูงผ่านสูงต่ำ

รู้ตัวดีชีวินขาดซึ่งศีลธรรม…

ผลแห่งกรรมชั่วดีอยู่ที่เรา…

วันนี้เป็นวันธงชัย เลือกเฟ้นฤกษ์ดีแล้ว เหมาะในการมงคลสมรส เปิดกิจการ เข้าบ้านใหม่

หุ้นแนะนำให้ซื้อคือ KTB หรือ TTB

หุ้นที่ไม่แนะนำลงทุนช่วงนี้คือ GLOBAL และ DOHOME

คติวันนี้ “เวลา..หาซื้อเพิ่มไม่ได้”

Back to top button