กองทุนกรุงศรี เก็บหุ้น BEAUTY รวมถือ 5.15%

กองทุนกรุงศรี เก็บหุ้น BEAUTY เพิ่ม 0.26% รวมถือ 5.15%

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้รับรายงานการได้มาของหุ้นของบริษัทบิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ BEAUTY โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 12 ก.ย.2559 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.26% และส่งผลให้จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.15% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

โครงสร้างผู้ถือหุ้นอันดับ 1-5 มีดังนี้

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.  นายสุวิน ไกรภูเบศ 723,974,000 24.13
2.  นางธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ 387,498,000 12.92
3.  STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 296,354,928 9.88
4.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 228,824,537 7.63
5.  นายสุนทร คูห์รัตนพิศาล 53,240,000 1.77

ที่มา ตลท. (ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 26/08/2559)

คำค้น