จัดไปอีกชุด! ตลท. สั่ง 11 บจ. ขึ้น SP เหตุไม่ส่งงบการเงินสิ้นสุด 30 ก.ย.59

จัดไปอีกชุด! ตลท. สั่ง 11 บจ. ขึ้น SP เหตุไม่ส่งงบการเงินสิ้นสุด 30 ก.ย.59

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศขึ้นเครื่องหมาย SP หุ้นบริษัท อาดามัส อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ADAM, บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ AI, บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) หรือ AIE, บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือ AQ, บริษัท ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ CHUO, บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BUI, บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) หรือ IEC, บริษัท แอล.วี.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ LVT, บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ PAE, บริษัท โพลาริส แคปปิตัล จำกัด (มหาชน) หรือ POLAR และบริษัท ไทยยูนีคคอยล์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TUCC กรณีไม่ส่งงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 ภายในระยะเวลาที่กำหนด

อนึ่ง SP เพื่อห้ามการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนดังกล่าวตั้งแต่การซื้อขายของวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559